Sustainable Tech

3D-printade hus skapas av 100% återvunnet trä

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

3D-printing har blivit en alltmer populär teknik. Idag är det inte ovanligt att det används för att konstruera nya byggnader och ny infrastruktur. Materialet som de flesta associerar med 3D-printing är olika typer av plast. Nu har innovativa projekt, såsom BioHome3D, även börjat använda trä.

BioHome3D svarar på brist på arbetskraft och material

BioHome3D är världens första 3D-printade hus som är helt skapade av 100% återvunnet trä i form av sågspån. Projektet är designat och skapat i ett samarbete mellan University of Maine och Oak Ridge National Labroatory och har sin bas i Maine, USA.

Projektet har utvecklats eftersom det råder brist på kompetent arbetskraft och material i USA. Samtidigt som det behöver byggas många fler boenden. Detta resulterar i att man behöver satsa på mer automatiserade tekniker för konstruktion samt använda sig av material som det inte finns brist på.

Kvalitet som håller

Eftersom husen är helt 3D-printade av återvunnet material kan det uppstå osäkerhet kring kvalitén och hållbarhet. Till det svarar Habib Dagher, VD av ASCC, att husen uppnår alla krav i aspekter som rör kvalité på struktur, skydd mot brand och giftighet.  Dessutom har Daghar och hans team forskat inom konstruerad biomaterial i över 20 år.

Det finns dock aspekter som återstår att ta reda på, såsom hur husen tål snö, kyla och mer extrema klimat. Vad händer om man transporterar husen till helt andra klimat? Hittills har husen testats framförallt inom USA, men de har även skickat prover av det printade materialet så långt som till Brasilien.

Om husen

" "

Bild: University of Maine

BioHome3D-husen är printade med världens största polymer 3D-printer och alla delar av husen inklusive väggar, golv och tak är 3D-printade med trä som material. Undantag är fönster, lampor och andra hemapparater, men jämfört med tidigare 3D-printade hus är dessa i mycket högre grad 3D-printade.

Alla delar av husen produceras med sågspån. Sågspån används som en resurs eftersom det finns ett överskott av det i Maine, där modulerna produceras. Dessutom är sågspån organiskt och går att återvinna.

Varje hus består av flera moduler som kan produceras på en annan plats, för att sen fraktas och byggas ihop på plats inom en halv dag. Utöver detta krävs det bara en elektriker för att få igång elektricitet, och sedan är husen beboeliga. Husen har en öppen planlösning med kök, vardagsrum och matsalsområde, samt ett sovrum och kaklat badrum.

Möjligheter till massproduktion

Eftersom alla delar av husen kan produceras i förväg och enkelt kan fraktas funkar denna modell för att massproducera mängder med nya hus till låga kostnader. Modulerna till husen kan även produceras specifikt på ställen där det finns god tillgång till material som används.

Tekniken med att använda 3D-printade moduler för att bygga upp modulära boenden och använda sig av lokala resurser är inte helt nytt. Ett annat företag, ICON, blev nyligen tilldelat ett kontrakt av NASA för att bygga liknande strukturer på månen med hjälp av samma teknik och lokala resurser.

Denna trend tyder på att vi kan vänta oss fler 3D-printade boenden och infrastruktur inom den kommande framtiden. Det visar också på hur konstruktion går alltmer mot automatiserade tekniker som bygger på modulära delar. Något som kan komma att påverka framtidens stadslandskap samt arbetsmöjligheter för mänskliga arbetare.

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *