Disruptive Tech

Aeo – Den japanska roboten skapad för att underlätta våra liv

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

Robotar kan appliceras på många områden allt från industrin och sjukvård till utbildning och hushåll. Det japanska företaget Aeolus specialiserar sig i att utveckla robotar för service, och roboten Aeo är just en sådan. Aeo används redan i Hong Kong, Japan och Taiwan.

Japans brist på arbetskraft och åldrande befolkning

Japan är ett av världens ledande länder inom robotik, och det är ingen slump att många japanska företag riktar in sig på robot för just service. Japans befolkning har nämligen en skev fördelning mellan antalet äldre och yngre, som blir mer och mer betydande.

The Japan Times rapporterade mot slutet av 2022, att över 15% av Japans befolkning nu består av människor över 75 år och ungefär 30% av befolkningen är över 65 år. I kombination med detta fortsätter trenden med färre barn som föds, vilket leder till brister i arbetskraft och ökade behov inom sjukvård. 

Det finns därför riktiga behov för service-robotar såsom Aeo som kan hjälpa till med att ta hand om den åldrande befolkningen samt fylla i behoven efter arbetskraft. Enligt Aeolus kommer de att fortsätta utforska ännu fler marknader som roboten Aeo skulle kunna appliceras inom.

Den mest kapable service-roboten

Enligt Aeolus är Aeo den mest kapabla service-roboten idag. Några av Aeos funktioner inkluderar desinfektion av miljön den verkar i med hjälp av UV-C ljus, övervakningssystem och larmsystem, förmågan att hämta och lämna föremål, samt patrollering av områden. 

Aeos funktioner innebär att den kan agera som ett komplement eller ersättning för yrken såsom städare, nattpersonal på äldreboende, assistenter, och väktare. Det är även sådana yrken som ofta är underbemannade och innefattar obekväma arbetstider, där robotar kan vara till stor hjälp.

Områden som Aeolus rekommenderar roboten att användas i är på flygplatser, hotell, skolor, restauranger, sjukhus, äldreboende, och publika transporter. I Taiwan, Hong Kong och Japan har många offentliga sektorer såsom flygplatser, hotell och sjukhus redan börjat implementera Aeo, såsom på Taoyuan flygplats.

Utrustad med mycket

" "

Bild: Aeolus

För att kunna klara av allt som Aeo skall klara av, kommer roboten med mängder av funktionella delar. Roboten har till att börja med två armar, varav en av dem har en greppare, som kan plocka upp och lämna av objekt, trycka på knappar, och öppna dörrar. I andra armen finns det ett UV-ljus som används för att desinfektera ytor.

På robotens överkropp finns ett huvud med en 360-graders nightvision-kamera som kan användas för att övervaka skolor, hem, kontor och andra områden. Videon kan därefter skickas i direktsändning till en mobil eller dator. Vidare kommer roboten med ett system som kan upptäcka om patienter verkar vara upprörda eller befinner sig i en risksituation.

Robot är endast 115 cm lång och kan bära upp till ungefär 4 kg i vikt. Därmed kommer den inte kunna ersätta mänsklig vårdpersonal helt. Just eftersom den inte har förmågan att hjälpa patienter upp ifall de ramlat. Däremot så kan den hjälpa till med att varna mänskliga personal samt hämta mat, dryck och andra nödvändigheter. 

Samarbete med människor

I och med att roboten som Aeo appliceras inom äldrevård och sjukvård är det viktigt att mänskliga sjukvårdare fokuserar på omsorg som endast kan göras av människor, menar Aeolus. På så sätt kan användningen av robotar bäst effektivisera arbetsflödet och minska arbetsbelastningen i andra områden.

Robotar såsom Aeo visar på hur mycket robotteknik har utvecklats. Samt hur robotar idag redan implementerats i flera olika samhällssektorer, framförallt i asiatiska länder. Denna trend kan mycket väl komma till Sverige inom några år. Det står också tydligt däremot att robotarnas roll ännu idag inte kan ersätta människor, utan istället bör ses som hjälpmedel och assistenter.

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *