Disruptive Tech

Amazon har börjat leverera paket med drönare

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

Amazon är ett av världens ledande företag inom e-handel och är kända för deras otroligt snabba leveranstider. Nu har Amazon Prime Air börjat leverera paket med hjälp av drönare i Kalifornien och Texas, USA. Amazon har utvecklat sin egna drönare för detta ändamål, och lägger stort fokus på säkerhet.

Ledande inom e-handel

I USA är Amazon den största e-handelsbolaget och säljer allt från böcker och elektronik till kläder och mat. Företaget har även kunder och utbud till över 15 andra länder och fortsätter att expandera. Amazon har redan revolutionerat sättet vi handlar på internet och har länge erbjudit tjänsten Prime som erbjuder gratis leverans på bara två dagar.

Nu har Amazon börjat testa ännu en ytterligare tjänst, Amazon Prime Air, i Kalifornien och Texas, rapporterar Arstechnica. Amazon Prime Air levererar beställningar med hjälp av drönare, och första leveranserna gjordes redan strax innan jul. Företaget fick godkännande för detta i Augusti 2022, av Federal Aviation Administration. 

Användning av drönare för leverans

Godkännandet som Amazon har fått gäller endast paket som väger upp till ca 2,25 kg (5 lb), men enligt Amazon utgör det ungefär 85 procent av alla deras beställningar. De som redan nu kan börja testa denna tjänst är boende i Kalifornien och Texas. Inför varje leverans behöver Amazon dock verifiera att det går att säkert leverera paket till adressen.

När en beställning med Amazon Prime Air gått igenom får kunden en uppskattad leveranstid samt information för att spåra paketet. Själva leveransen innebär att drönaren flyger till leveransadressen, och sjunker till en säker höjd. Sedan släpps paketet på ett säkert sätt och drönaren flyger upp till högre höjder igen.

Enligt Amazon kommer drönare utrustade med en mjukvara som kan se till att det finns ett ledigt område där leveransen kan ske, och att området är fritt från människor, djur och andra hinder. Detta leder också till att leveranser endast kan ske till hem där det finns ytor för drönare att släppa leveranser på, såsom bakgårdar. Dock är det inte tillgängligt för de som bor i en lägenhet utan tydligt leveransområde.

Risk för att orsaka skador

 An image of Amazon prime air drone

Bild: Amazon

I många länder, såsom Sverige, finns det strikta lagar och riktlinjer kring vilka drönare som får användas samt hur och var. Detta beror på att drönare riskerar att orsaka skador och olycksfall om de kör på objekt, hus, människor, eller används på sätt som inskränker på individers privatliv. Dessutom kan drönare störa miljön

Amazon är medvetna om dessa risker och menar på att de fokuserar på säkerheten först. Leveranserna sker med en drönare som har sex propeller för att minimera ljud, och de övervakas även av människor nu till att börja med. Drönarna flyger dock autonomt och har algoritmer för att undvika kraftledningar, hus, och andra flygande objekt.

Trots försiktighetsåtgärderna, så är det ingen garanti att ingen olycka eller störning kommer att ske. Om mängden leveranser med drönare ökar drastiskt så är det exempelvis inte osannolikt att de kommer ge ifrån sig en så pass hög ljudvolym att det inte blir accepterat av de som bor i områdena med hög drönar-trafik. 

Denna nya tjänst visar dock på att vad som förr endast var ett framtidsscenario, med drönare som levererar paket rakt till våra hem, idag redan blivit verklighet. Trots riskerna som finns har tekniken bedömts tillräckligt säker för att få implementeras i användning. Det återstår dock att se om sådan teknik kommer få tillåtelse att användas för leverans i Sverige.

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *