Artificial Intelligence, Technology

Ameca är världens mest avancerade humanoid

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

Humanoider är maskiner skapade i människans avbild, och den mest avancerade av dem i nuläget är Ameca. Ameca är designade i syfte att fungera som en plattform för att utveckla ny teknik inom robotik, samt för att utforska människa-robot interaktion. Roboten kan köpas av konsumenter som vill testa nya system inom artificiell intelligens och maskininlärning.

Robotens utformning

Ameca har utvecklats med människan som prototyp och har därför en mänsklig form och händer och ansikte av silikon som kan uttrycka känslor. Roboten är uppbyggd av modulär mekanik samt moln-intelligens (eng: cloud intelligence) för att kunna bli kontinuerligt uppdaterad med ny teknik.

För att interagera med omgivningen har roboten sensorer och kameror. Med kameran kan roboten tolka människors ansiktsuttryck samt egenskaper såsom kön, känslor, och ålder. Andra sensorer på roboten kan upptäcka rörelser i ett helt rum, ansiktsuttryck inom två meters avstånd, samt känna igen flera olika röster samtidigt.

Amecas mekaniska specifikationer är också utformad för att vara så lik människans som möjligt, vilket gör att den blir mer naturlig för människor att interagera med. Den är 187 cm lång, har en armlängd på 180 cm, och väger 49 kg. Huvudet och händerna som är täckt av silikon bidrar till det mer mänskliga utseendet.

Människa-robot interaktion

Bild: Engineered Art

Något som Ameca är speciellt utvecklad inom är människa-robot interaktion. Roboten har bland annat funktioner som att den reagerar på när andra kommer inom robotens personliga utrymme. Detta genom att bland annat röra huvudet ur vägen. Vidare kan den även imitera ansiktsuttryck och läsa av läppar, samt vinka tillbaka till människor.

Från robotens sida, så kan den interagera med användare genom att använda sig av ansiktsuttryck. Dessa är exempelvis att se glad ut, verka fundersam, arg, eller förvånad. Den kan också gestikulera uttryck såsom att vinka, peka, rycka på axlarna och be om tystnad. 

Arbetar för att motverka “Uncanny Valley”

Begreppet “Uncanny Valley” är ett vedertaget begrepp inom robotik som syftar på den obehagliga känslan som många upplever när robotar liknar människor för mycket. På grund av detta är det många robotar som utvecklats för att vara olik människan, men inte Ameca. I ett reportage av Wired berättar Will Jackson, grundare av Engineered Arts, att forskningsgruppen som arbetar på Ameca tror sig ha hittat en lösning på hur man kan undvika Uncanny Valley. 

Deras teori går ut på att känslan av obehag uppstår av att tidigare robotar som liknat människor har rört sig på onaturliga sätt. Däremot, beter sig roboten på det sätt som man förväntar sig, genom att uppvisa uttryck och gester som man förstår, försvinner tankar kring att man interagerar med en maskin och inte en människa.

Forskningsgruppen satsar därför på att verkligen komma till grunden av mänsklig rörelse, och simulera det så nära som möjligt i Ameca. Av den anledningen har de sastat på bland annat micro-animationer. Vilka inkluderar utvecklade rörelser för ögonbryn och hur silikonhuden på ansiktet rör sig för varje ansiktsuttryck.

En del av framtidens robotutveckling

Ameca är inte färdigutvecklad, men har kommit långt. I och med att roboten är skapad för konsumenter som vill vidareutveckla teknik och testa på egen mjukvara, så kan den bli en viktig grundpelare i framtida utvecklingar inom människa-robot interaktion. För tillfället kan de som är intresserade av att köpa eller hyra roboten göra det via Engineered Arts.

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *