Artificial Intelligence, Sustainable Tech

Autonoma robotar installerar solpaneler

" "

Kristina Bate Holmberg, Journalist
@uxconnections

Självstyrande robotar som installerar solpaneler? Låter det för bra för att vara sant? Det är det inte. I ett precis avslutat pilotprojekt har företaget Sarcos Technology and Robotics visat att det är just vad autonoma robotar med hjälp av AI och dataseende kan göra. Enligt egna siffror kan deras lösning påskynda ett bygge av solcellsparker med hela 40 procent jämfört med konventionell montering.

Lösningen går under namnet The Sarcos Robotic Solar Module Installation Solution. Systemet består av två autonoma fordon som använder sig av AI och datorseende för att klara av installationen. Idag är just solcellsinstallationer något som kräver åtskilliga kritiska moment, och med det mycket manuellt arbete. Att robotarna är “smarta” och kan “se” är med andra ord helt essentiellt i sammanhanget. 

Lösningens alla komponenter

I denna lösning levererar det ena fordonet ett kontinuerligt flöde av paneler till det andra fordonet – huvudfordonet/huvudroboten. Båda fordonen är autonoma och samarbetar vid installationsjobbet. Huvudroboten använder sig av ett vakuumsystem i sin lyftmekanism för att lyfta upp själva solcellspanelen och placera den rätt. Därefter tar en mänsklig installatör vid och fäster in panelen manuellt. Med hjälp av säkerhetssensorer i roboten finns ingen risk att roboten skadar den mänskliga installatören.

Kommersiell lansering 2024

Det globala robotik- och teknikföretaget Sarcos Technology and Robotics, som designar och producerar robotsystem, är minst sagt nöjda med utfallet. Pilotprojektet gick som smort och systemet har blivit godkänt av US Department of Energy. Nu är det kommersiell lansering kommande år som är nästa steg. Detta är även en viktig del i att uppnå president Bidens regeringsmål. Målet handlar om att solenergi ska stå för 30 procent av USA:s energiförsörjning. Enligt Solar Industries Association (SEIA) måste då tempot på installationen i landet öka markant. De menar att innan 2030 måste installationstakten ha ökat med 60 procent. Enligt Sarcos kan anläggning av solceller öka med 40 procent med deras autonoma robotar – således ett viktigt steg på vägen.

Hur ser Sveriges intresse för solceller ut

Efterfrågan på solceller ökar för varje år som går och med det även energiproduktionen från svenska solkraftsanläggningar. Under 2022 gick solpanelerna åt som smör i solsken i Sverige. Bara under första kvartalet, jämfört med samma period året innan, ökade förfrågningarna från privatpersoner om solcellsinstallation med 172 procent. Totalt kom 2,0 TWh elenergi från svensk nätansluten solkraft under hela förra året. Trenden ser inte heller ut att minska i år. Tvärtom. Till följd av ökade energipriser är det allt fler hushåll som visar intresset för att producera sin egen el.

Hur ser Sveriges solenergiförsörjning ut?

Idag står solenergin för ynka en procent av Sveriges elproduktion. Jämför detta med vattenkraft och vindkraft, som också är förnybara energikällor, som tillsammans stod för 60 procent förra året. Kapaciteten för solenergin är dock betydligt mycket större. Enligt Naturskyddsföreningens beräkning skulle solceller på svenska hustak kunna producera inte mindre än en tredjedel av hela Sveriges årsförbrukning.

Vad kan autonoma installationer av solceller i Sverige innebära?

Blocköverskridande har svenska politiker satt som mål att vi 2040 ska ha övergått till 100 procent förnybar elproduktion. Om intresset, samt installationshastigheten, ökar i enlighet med Energimyndigheten prognoser, kommer vi då att ha uppnått 5 till 10 procent solenergisanvändning av det totala nyttjandet. Om vi kan skynda på installeringen av solcellerna kan det gå snabbare. De autonoma robotarna skulle kunna ge oss chansen att uppnå åtminstone en tvåsiffrig procentandel solenergiproduktion innan 2040.  

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *