Sustainable Tech

Biokonstruerad växt renar luft lika effektivt som 30 vanliga växter

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

När man kommer att tänka på att rengöra luft inomhus kan elektriska luftrenare komma till tanken. Elektriska luftrenare har blivit extra populära under Covid-pandemin. Då har människor velat hålla luftkvaliteten i sina hem och kontor så ren som möjligt. Det franska företaget Neoplants har dock arbetat med att ta fram en annan typ av luftrenare, i form av en biokonstruerad växt.

Neoplants nya uppfinning: Neo P1

Företaget Neoplants tror på att naturen är den mest kraftfulla tekniken i världen och vill placera naturen i centrum för innovation och uppfinning. Deras idé har därför varit att skapa en biokonstruerad växt för att bekämpa luftföroreningar, specifikt för användning inomhus.

Nyligen presenterade Neoplants sin första produkt, Neo P1, som är en variant av växten Pothos. Växten har framtagits av en forskningsgrupp bestående av tjugo forskare för att fånga in och återvinna några av dem mest farliga luftföroreningarna som går att finna inomhus. Neo P1 är enligt Neoplants lika effektiv som trettio vanliga husplantor kombinerat.

VOCs föroreningar inomhus

Neo P1 är specifikt designad för att fånga upp VOCs (Volatile Organic Compounds) partiklar som går att finna inomhus. VOCs kommer från olika lösningsmedel och lacker från möbler, textilier och rengöring- och hygienartiklar. Detta kan göra att luft inomhus är fem gånger mer förorenad än luft utomhus. 

Människor som kontinuerligt blir utsatta för VOCs kan få negativa hälsoeffekter såsom allergier, irritation i ögon och hals, förvärrad astma, och till och med cancer, rapporterar Neoplants. Vidare kan VOCs även påverka kognitiva funktioner såsom förmåga att lösa problem och använda information.

Hittills har inte elektriska luftrenare varit effektiva för att rena luft inomhus från VOCs. För att göra sig av med det har det funnits två alternativ, vilket har varit att antingen begränsa objekt inomhus som släpper ut VOC partiklar, eller ventilera inomhusområden genom att öppna fönster. Det är i det här problemområdet växten Neo P1 kommer in, som kan ta upp dessa ämnen, och omvandla det till vatten, sockerarter, aminosyror och syre.

Val av växtart och design

Neoplants skal

Bild: Neoplants

Växtarten som valdes för produkten var pothos (Epipremnum eureum), på grund av dess fysiologiska karaktärsdrag. Växtarten har bland annat stora blad och snabb tillväxttakt, och kan därför effektivt absorbera mycket VOC. Dessutom är pothos en bra inomhusväxt som inte kräver mycket underhåll, och som kan överleva och växa kontinuerligt under flera decennier. Pothos producerar inte heller pollen eller frön, vilket gör att den inte kommer sprida sig i det vilda.

Även skalet kring växten blev designat med specifika ändamål i tanke. Skalet bör delvis maximera luftflöde till Neo P1, men också förenkla underhållet av växten. Slutdesignen består av fem moduler som går att ta loss från varandra, med öppningar både på toppen och botten. Yttersidan av skalet indikerar vätskenivån så att växten endast behöver vattnas varannan eller tredje vecka. 

Eftersom Neo P1 skapats i syfte att bidra till en grönare framtid så har även materialen som valts till produkten varit miljövänliga. Skalet är gjort av polymjölksyra och lin, och använder tjugo till femtio procent mindre fossila bränslen än vanlig plast. Sammanfattningsvis är Neo P1 är ett intressant nytt angripningssätt, då andra moderna lösningar för miljöproblem istället handlar om att skapa nya maskiner istället för att effektivisera redan befintlig natur. Produkten går redan att köpa idag från Neoplants hemsida, och kostar från 179 dollar och uppåt.

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *