Varför AI behöver mångfald – och det snabbt

Det är lätt att anta att besluten som fattas av en algoritm skulle vara neutrala. Genom att låta en oengagerad och objektiv maskin fatta beslut om vilken jobbsökande man ska anställa, eller vem som är skyldig i en domstolsrättegång, skulle man kunna tänka sig att utfallen borde bli mer korrekta än när partiska och subjektiva människor fattar besluten. Det verkar dock som om detta inte är fallet: artificiell intelligens (AI) ärver fördomar från sina mänskliga skapare.

Read more