Är data en ny formlös olja eller inte?

I en värld som drivs av förbränningsmotorer och hård teknik, är oljan elixiret som håller allt i rörelse. Men när världen styrs av information och mjuk teknik, då borde det vara data som får jorden att snurra, eller hur? Eller är det bara en kliché? Men varför skulle data behandlas på samma sätt som oljan för över ett sekel sedan?

Read more Leave a comment

Varför AI behöver mångfald – och det snabbt

Det är lätt att anta att besluten som fattas av en algoritm skulle vara neutrala. Genom att låta en oengagerad och objektiv maskin fatta beslut om vilken jobbsökande man ska anställa, eller vem som är skyldig i en domstolsrättegång, skulle man kunna tänka sig att utfallen borde bli mer korrekta än när partiska och subjektiva människor fattar besluten. Det verkar dock som om detta inte är fallet: artificiell intelligens (AI) ärver fördomar från sina mänskliga skapare.

Read more