Artificial Intelligence

ChatGPT är OpenAIs senaste AI-chatbot

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

I slutet av november presenterade OpenAI deras senaste chatbot, ChatGPT, som är speciellt framtagen för att kunna hålla dialoger och samtal. ChatGPT har tränats av maskininlärningstekniker och data från AI-tränare. Modellen har bland annat förmågan att avböja olämpliga förfrågningar och svara på följdfrågor men det finns fortfarande många förbättringsområden.

Dialoger som verkar naturliga

Eftersom ChatGPT är skapad för att kunna hålla dialoger har OpenAI fokuserat på att utveckla många nya funktionaliteter. AI-modellen kan bland annat svara på följdfrågor, be om förtydliganden, avböja olämpliga förfrågningar, ifrågasätta påståenden och erkänna misstag. Detta tillåter användare att ge både enkla och komplexa instruktioner som modellen är tränad till att svara på.

ChatGPT har därför blivit mycket omtalat i medier sedan det släpptes. Majoriteten av diskussionerna rör hur den AI-genererade texten verkar mycket mer realistisk och att det börjar blir svårt att avgöra om det är svar från en människa eller AI. Du kan själva testa OpenAIs nya chatbot här.

ChatGPT har utvecklats med maskininlärning

" "

Bild: OpenAI.com

OpenAI berättar att ChatGPT har tränats med en teknik från maskininlärning som kallas reinforcement learning. Där har mänskliga AI-tränare först manuellt genererat träningsdata i form av konversationer. Konversationerna som användes innehöll båda sidor av en hypotetisk konversation, med andra ord påhittade dialoger från både användare och AI. 

För att utveckla modellen vidare jämförde de dialoger från olika AI-modeller baserat på kvalité, vilket bedömdes av en AI-tränare. Detta gjordes i flera iterationer för att finjustera modellerna. 

Elon Musk twittrade att han upptäckte att OpenAI har använt data från Twitter för att vidare utveckla ChatGPT, som han därefter satte stopp på. Detta tyder på att modellen nu tränas av olika datakällor, varav åtminstone en, om inte fler, är hämtade från internet. 

Imponerande förmågor väcker rädslor

Forbes rapporterar att ChatGPT bland annat har lyckats generera invecklad Python kod samt skrivit artiklar på högskolenivå. Detta har imponerat människor runt om i världen och fått respons såsom att programmet ger en inblick i framtiden och hur allting kommer bli annorlunda från och med nu. Enligt Sam Altman, CEO av OpenAI, har programmet redan nått över en miljon användare mindre än en vecka från att det släpptes.

Den entusiastiska responsen har även kantats av rädslor kring hur AI kommer ta över mänskliga jobb såsom journalistik och programmering, vilket ständigt blir en alltmer växande oro. Däremot har både OpenAI och The Guardian upplyst om modellens svagheter.

Förbättringsområden

Eftersom ChatGPT inte är färdigutvecklad har den en del svagheter som OpenAI själva tar upp. Bland annat svarar ChatGPT då och då med svar som verkar korrekta men som egentligen inte stämmer, eller till och med är utan egentligt innehåll. Detta menar OpenAI beror bland annat på att det just nu inte finns en sanningskälla (eng: source of truth) för modellen.

En annan viktig aspekt är att ChatGPT är unik på så sätt att den kan avböja olämpliga förfrågningar och därmed har någon form av etiskt perspektiv inbyggd. I nuläget händer det dock att AI-modellen ändå svarar på olämpliga förfrågningar. Därmed kan den ge skadliga instruktioner eller ger tecken på att vara partisk. För att arbeta mot detta problem samlar OpenAI just nu på användargenererad återkoppling för att förbättra systemet. 

ChatGPT är sammanfattningsvis en mycket imponerande AI-modell, i framkant av modern teknik. På grund av de förmågor den uppvisat har den blivit mycket uppmärksammad. Den väcker även rädsla kring hur AI möjligtvis kommer kunna ta över våra jobb i nära framtid. Modellen är dock inte än felfri utan har många förbättringsområden, bland annat i etiska aspekter.

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *