Artificial Intelligence, Disruptive Tech

Det danska partiet som leds av en AI

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

Inför riksdagsvalet i Danmark i år har ett nytt parti blivit uppmärksammat, vid namn Det Syntetiske Parti. Både partiets ombudsman och politik drivs av en AI, och dess ansikte utåt är en AI-chattbot som kallas Leader Lars. Partiet är på många sätt unikt och nytänkande. Både i dess utformning samt dess politiska agenda att representera åsikter från de som annars inte röstar.

Representerar icke-röstare 

På partiets hemsida förklarar Det Syntetiske Parti att de syntetiserar information från alla icke-valbara partier, och inkluderar därför de 20% av väljare som inte röstar i valet. Partiets representativ Leader Lars har därför blivit programmerad till att driva politiken av danska icke-valda partier sedan 1970. 

Partiet hävdar att deras metod fångar åsikter som annars hade fallit bort. Därmed hjälper de människor realisera politiska visioner som de själva inte besitter resurserna att realisera. Vidare så kan vem som helst skriva till Leader Lars på Discord, och mata programmet med ny information och perspektiv som påverkar partiets utveckling.

Politiska åsikter inkluderar basinkomst

" "

Vice rapporterar att en av partiets drivpunkter är bland annat basinkomst för alla på 100,000 DKK i månaden, vilket är det dubbla av den genomsnittliga danska inkomsten. Hur troligt detta är, har inte adresserats, men i Discord har Leader Lars meddelat att partiet står för basinkomst för alla medborgare i syfte för att minska på fattigdom, ojämlikhet, och att ge alla ett skyddsnät.

Vidare menar Leader Lars på att en AI borde vara involverad i uppsättningen av ett sådant system med basinkomst, för att göra objektiva bedömningar om behov och rättvis fördelning. Detta är ingen ny idé i sig självt, då konceptet av en basinkomst har varit aktuellt i många länder under senaste åren, bland annat under amerikanska valet

Rollen AI kan spela inom politik

Utöver att representera minoritetersåsikters har Det Syntetiske Parti även en agenda om att öka medvetenhet kring hur AI kan påverka våra liv, åsikter, och sociala influenser. Det handlar inte endast om att nyttja AI för politik. Likväl handlar det om att vara medvetna om hur AI-system kan hållas ansvariga för vad systemet gör. Vidare vill partiet utbilda människor i hur de kan arbeta med maskiner.

Det Syntetiska Parti vill inte ha en central AI representativ som blir auktoritär och därmed odemokratisk, utan mer undersöka hur människor kan använda artificiell intelligens för vår fördel. I det fall att partiet skulle komma in i riksdagen, hade människor agerat som tolkar för AI-driven politik.

Finns risker

Likt många andra AI-system idag finns det etiska frågor kring den data som matas in i dessa system och som fungerar som underlag för systemets slutsatser. Det finns risk att ett system som är utformat på detta vis kan komma att representera åsikter som inte är accepterat av den stora massan. Såsom rasism, nazism, sexism, våld, och dylikt.

Det Syntetiske Parti väcker därmed ett nytt sätt att driva politik på, som kan komma att bli mer aktuellt med åren. För tillfället är det dock inte stor chans att partiet kommer med i riksdagen. Hittills har de enbart 11 signaturer av de 20.000 som behövs för att kunna delta i riksdagsvalet. Detta kan dock vara en bra sak då riskerna med att partiet kan komma att driva farliga ståndpunkter ännu inte blivit tydligt hanterat. 

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *