FAQs

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring UX och UX Connections.

Kort om UX

Vad är UX-design?

UX står för ‘user experience’, eller användarupplevelse, och handlar om användarens interaktion med en plattform, produkt eller tjänst. Med UX-design ser man till att användarna får en sömlös upplevelse som är tillgänglig och enkel att förstå, vilket bidrar till att användarna kommer komma tillbaka.

Man kan säga att UX-design är navet i hjulet som ser till att de strategiska och taktiska målen har tagits hänsyn till för att sedan omvandlas till en faktisk design med användarnas intressen i fokus.

Vad är skillnaden mellan UX och UI?

Om vi kollar på en grundläggande nivå är skillnaden mellan UX och UI att UX är en användarfokuserad metod till design och UI är en användarfokuserad metod till estetik. UX är inriktat på funktionalitet, medans UI handlar om den visuella upplevelsen. Båda är baserade på att lösa komplexa problem och vi på UX Connections erbjuder hjälp med båda.

Hur ser UX-designprocessen ut?

Processen kan variera från projekt till projekt, men det som våra UX-konsulter oftast arbetar med är:

 • Användar-research
 • Skapande av personas
 • User journeys och informationsarkitektur
 • Interaktiva prototyper
 • Användartester
 • Skapande av wireframes

Varför är UX-design viktigt?

UX-design ser till att användaren är i fokus i era produkter, oavsett vad de är – appar, hemsidor eller plattformar. Det som är viktigt att förstå är att designen dikterar hur användarna interagerar med era produkter. Bra UX-design tar fram det bästa i era produkter och visar dess fulla potential.

Våra tjänster

Vilka tjänster erbjuder ni?

UX Connections är specialiserade inom UX research och UX design. Här är de specifika tjänsterna vi erbjuder:

 • Användar-research
 • Intervjuer med intressenter
 • Skapande av personas
 • Kartläggande av kundresan
 • Informations-arkitektur
 • Hi-fi och Lo-fi wireframes
 • Prototyping
 • Användartester
 • UI-design

Hör av er och berätta om era projekt så kan vi tillsammans arbeta för att lösa era UX-krav!

Vilka industrier har ni arbetat inom?

UX Connections har erfarenhet av ett flertal olika industrier:

 • Event och tjänstedesign
 • Finans och fintech
 • Fordon
 • Sjukvård
 • Krypto
 • Betting
 • Telekom
 • Nyheter och Media
 • Statliga uppdrag
 • Turism
 • Tech-startups

Varför lägger vi så mycket betoning på kundresan?

Kundresan är ett visuellt verktyg för att sätta sig in i hur kunderna tänker. Ni kan förstå, inte bara hur kunderna beter sig annorlunda i de olika stadierna, men även upptäcka vart de fastnar. Detta tillåter er att förbättra hela kundresan och på så sätt skapa en bra användarupplevelse för er produkt.

Vilken nytta gör personas i relation till min affärsplan?

Personas är det bästa verktyget för att förstå användarbeteenden och få en djup förståelse för dina kunder. Att samla in insikter kring användarna hjälper klienterna att förstå sina kunder och vad de behöver. Därmed kan du och företaget ta rätt affärsbeslut beträffande vilka produkter kunderna behöver och hur ni ska kommunicera med dem.

Hur får vi reda på vad era användare behöver?

Vi påbörjar varje projekt med att förstå och definiera projektets krav och er vision. Sedan tar våra UX-konsulter och gör grundlig användar-research för att förstå användarnas behov. Vi använder olika metoder för att få fram vad det är användarna vill ha. Dessa inkluderar intervjuer med intressenter och användare, enkäter, fokusgrupper, card sorting och användartester.

Vad är high fidelity wireframes och varför är de viktiga?

High fidelity wireframes ger en visuell representation av varje del av produkten. Wireframes är gjorda i svart-vitt för att se till att fokus är på layout, struktur och innehåll.

Genom dessa wireframes kan man se hur hemsidorna, apparna eller plattformarna kommer att se ut innan de byggs. Det ger en möjlighet att förstå designernas ideér och diskutera ändringar innan planen blir verklighet.

Vad är fördelarna med ‘prototyping’?

Prototyping gör det enkelt att visa hur slutprodukten kommer att fungera på datorn, mobilen samt surfplattan. Intressenterna har då en större chans att bli övertygade, jämfört med om man visar en vanlig presentation eller muntlig förklaring, då de kan se hur lösningen fungerar på riktigt.

Konsulterna använder även prototyper för att samla in noggrann data genom att testa prototyperna på riktiga användare. Det hjälper dem att validera ideér och utvärdera användbarheten innan produkten lanseras, vilket sparar både tid och pengar.

Varför är användartester viktiga?

Användartester är ett sätt att se till att designen är användarvänlig. Våra UX-konsulter samlar in feedback från användare för att förstå vad som fungerar för dem och vad som frustrerar dem. Därmed ser de vilka problem som finns och hittar lösningar som fungerar. Användartester ser till att slutprodukten är så användarvänlig som den kan vara, och att besluten är baserade på verklig data.

Hur vi hjälper dig

Hur kan vi förbättra era existerande produkter och tjänster?

UX Connections mål är att förbättra de digitala produkterna vi arbetar med. Vi gör det genom:

 • Expertgranskning för att förstå defekter och möjligheter med den befintliga produkten
 • Kartläggning av användarresan för att skapa en sömlös och effektiv upplevelse
 • Användartester för att se till att designen är evidensbaserad

Har ni den specialistkunskap som krävs för min specifika bransch?

Du, som kunden, är industriexperterna som kommer till oss med era problem. Vi gör sedan användar-research för att kunna leverera de bästa lösningarna. Vidare har våra UX-konsulter jobbat inom många olika industrier, som finans, sjukvård, nyheter & media, turism och fordon. Därav har vi bred kunskap inom att använda UX i många olika situationer och sammanhang.

One thing that stands out is just how much the consultants knew what they were talking about in terms of sports… even with newer features that would have to be explained to them, they just got it straight away.” – Jimmy Crawford, former Product Manager, Entain.

Hur har vi hjälpt tidigare klienter att förbättras?

Vi lär oss ständigt från den feedback vi får från våra kunder och ser till att alltid bli bättre. Det vi fokuserar på för att förbättra våra klienters produkter är:

 • Evidensbaserade beslut
 • Se till att användarens röst är hörd genom hela projektet
 • ‘Stakeholder management’ och nära relation med utvecklarna
 • Välbyggda och snygga gränssnitt för hemsidor, appar och plattformar

UX Connections was able to help build the foundations for the client’s long-term growth and success. The internal stakeholders trusted them immensely to serve as a first-party resource, which they don’t normally do. The team was able to consistently deliver high-quality outputs.” – Principal of Strategy Capability, Consulting Agency

Kommer era konsulter enkelt att bli en del av vårt team?

Vår flexibla struktur betyder att våra konsulter enkelt kan anpassa sig till nya team, vart som helst. Vi är med på projekt alltifrån några dagar till flera år.

Varför anser vi att UX Connections är den bästa UX-designbyrån?

 • Vi är experter inom vårt område
 • Vi gör hela UX-processen, från research till design, för att se till att besluten som tas är evidensbaserade
 • Vi är en global byrå med kontor i London, New York, Göteborg och Sydney.
 • Vi har erfarenhet att jobba med både stora och små projekt
 • Vi skapar innovativa lösningar för att skapa de bästa digitala produkterna
 • Vi är ett team av samarbetsvilliga, talangfulla och transparanta designers, redo att hjälpa er skapa framgångsrika produkter!