Disruptive Tech, Start-ups

Företag inom köttindustrin använder smarta klockor för att övervaka anställda

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

Smarta klockor kan användas för att förbättra individers hälsa, men de kan också användas på skadliga sätt. Vice rapporter att stora amerikanska företag inom köttindustrin nu investerar i smarta klockor för att spåra anställdas rörelser, i syfte att öka produktivitet och förhindra skador. Fackföreningar protesterar dock emot detta och menar på att det tvärtemot kan orsaka mer skada och dessutom inskränker på individens integritet.

Dålig arbetsmiljö inom köttindustrin

I studier utförda av amerikanska myndigheten har det framkommit att arbete inom köttindustrin är en av de skadligaste. Detta beror på att de som arbetar inom industrin behöver utföra repetitiva, snabba och krävande rörelser under långa perioder. Dessutom upplever många anställda en hög nivå av stress då företagen kräver en allt högre arbetstakt – trots protester. 

Användandet av smarta klockor för att övervaka anställda är ett sätt för företag att försöka öka produktiviteten. Experter har redan varnat om att sådan teknik kan få negativa konsekvenser och bidra till ökade stressnivåer och ännu fler skador. Det är därför fackföreningar nu uppmärksammar frågan.

Startup som står bakom

Smart watch

Produkten som flera amerikanska företag inom köttindustrin använder sig av kallas Mentore. Mentore använder sig av en smart klocka för att mäta och samla in data om en arbetares rörelser. De har även en mjukvara som identifierar skadliga rörelser och bedömer arbetarnas produktivitet. Företaget menar på att deras produkt har skapats i syfte av att både träna arbetare till att bli mer produktiva, men också för att förebygga skador.

Mentore varnar även bäraren ifall den brukar för mycket kraft eller rör sig för snabbt. All data samlas även in och skapar en rankning av arbetarnas produktivitet. Sådan funktionalitet kan bli farlig i kombination med ett disciplinärt system, som kan sätta för hög press på anställda.

Utsatta grupper utan skydd från fackföreningar

Investigate Midwest rapporterar att invandrare, kontraktsanställda, och individer utan skydd av fackföreningar är mest sannolika att bli övervakade på arbetsplatsen. Inom köttindustrin är just dessa gruppen dominerande. Vidare kan nära övervakning skapa en känsla av paranoia, där arbetare blir rädda för att ta nödvändiga pauser av rädsla för att bli sparkade.

Mentores applikation tillåter arbetare att se sina historiska och aktuella poäng. Däremot är det oklart om arbetare har möjligheten att klaga på appens poängsystem direkt från klockan. Vidare, är det också oklart ifall arbetare har möjligheten att förklara sig för sina arbetsgivare ifall deras poäng visar på låg produktivitet eller om systemet har gjort en felaktiv bedömning.

Protester

Det som pågår nu är med andra ord protester från både arbetare, fackföreningar, och experter mot ökad övervakning av arbetare. Vice rapporterar bland annat att Mark Lauritsen, VD för UFCW (United Food and Commercial Workers Union) uttalat sig kring detta. Han menar att fackföreningen inte kommer att tillåta att företagens behov för mer pengar och produktivitet skall få skada människor.

Det finns med andra ord två dragningskrafter i denna fråga. Det ena är företagens driv att öka produktiviteten för att tjäna mer pengar genom ökad övervakning och förstärkta disciplinära system. Den andra är frågan om att skydda arbetares hälsa och förebygga skador. Mentore kan på så sätt ses som ett försök att tillfredsställa båda behoven, men riskerar att istället orsaka mer skada än nytta.

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *