Sustainable Tech

Företaget som utvinner dricksvatten ur luft och solljus

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

Stora delar av världens befolkning saknar tillgång till rent dricksvatten, vilket är ett alarmerande problem. Med en fortsatt ökad befolkningsmängd, och hotet om ett ännu varmare klimat, är det här ett problem som måste lösas snarast. Företaget SOURCE global har utvecklat en ny teknik som kan bidra till en förbättrad situation. Tekniken kan utvinna dricksvatten ur luft med hjälp av solljus.

Bristen på rent vatten

Bristen på dricksvatten är i många delar av världen akut. Enligt en rapport från UNICEF och WHO saknar en tredjedel av världens befolkning tillgång till rent dricksvatten. Det beror bland annat på konstanta förändringar i vattencyklar och drastisk ökning av vattenextraktion för mänsklig användning. Även naturkatastrofer orsakar förstörda och förorenade vattentillgångar, vilket bidrar till ökad brist på rent vatten.

Utöver torka bidrar bristen på rent dricksvatten till en ökad mängd sjukdomar i de drabbade områdena såsom kolera och tyfus. Bristen på rent vatten orsakar även att mer än 700 barn dör varje dag i relaterade problem. 

Denna resursbrist har redan lett till ökade mängder konflikter och konkurrens om vattenresurser mellan olika grupper. Konflikter över livsnödvändiga resurser kan, och har redan, lett till krig, som till exempel med det syriska inbördeskriget som blivit kopplat till vattenbrist. Om inte problematiken blir löst är det möjligt att fler dödliga konflikter brakar ut i framtiden.

Lösningen på problemet kan ligga i att använda nya tekniker för att utvinna mer dricksvatten och rent vatten från de resurser vi alla redan har – luften.  Det har länge funnits tekniker för att kondensera ut vatten från luften. De flesta moderna lösningar som kan utvinna större mängder vatten kräver uppkoppling till elnät eller andra icke-förnybara drivmedel. Den nya tekniken från SOURCE däremot, använder en metod som inte kräver ett elnät eller användning av kol.

Tekniken bakom SOURCE

" "

Företaget SOURCE Global har skapat nya hydropanels som använder sig av solenergi för att kondensera fram rent dricksvatten från luften. Vattenreservoaren på panelerna kan pumpas in i hushåll och direkt in i dricksvattenkranar. Dessutom mineraliserar systemet vattnet för bättre smak och hårdhet, och skapar högkvalitativt vatten.

Maskinerna fungerar genom att orsaka passiv kondensation och använda effektiva sätt för att samla vattnet. Den passiva kondensationen sker genom att insidan av panelerna är varmare än luften omkring, vilket orsakar kondensation, och fungerar även i varma miljöer. Det flytande vattnet samlas i maskinen genom att panelerna har ett material som släpper igenom vattenmolekyler genom membranet.

Dessutom består hydropanelerna av solpaneler som även fungerar i förorenade miljöer. Vattnet som kondenseras och destilleras blir enligt företaget alltid rent, så pass rent att det inte blir så gott att dricka. Därför lägger maskinerna till mineraler i vattnet för att få upp pH värdet till ett ett värde som smakar gott.

Den här lösningen är effektiv då den kan utnyttjas direkt i hushåll runt hela världen. Lösningen är även optimerad inför framtiden då den drivs av en förnybar energikälla och därmed minimerar sin påverkan på växthuseffekten. 

Svagheter med produkten ligger i att dess effektivitet kan variera beroende på solljus, luftfuktighet, och kyla. Det betyder att hydropanelerna under vissa dagar kan producera mycket mer vatten än andra, beroende på klimatet, och att den ännu inte fungerar optimalt under frysande temperaturer. Det är en problematik som SOURCE menar att de arbetar på att lösa.

Hydropanelerna som drivs av solenergi är därmed en lösning skapad för framtiden. Trots produktens potentiella svagheter och begränsningar kan produkten rädda otaliga liv. Även om inte just denna produkt lyckas lösa mänsklighetens vattenproblematik, är det möjligt att vi framöver kommer se allt fler likartade uppfinningar på marknaden.

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *