Sustainable Tech

Företaget som vill rädda klimatet genom genmodifierade träd

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

Dagens klimatförändringar fortsätter att öka i en alarmerande takt, vilket manar till fler åtgärder och lösningar. En potentiell lösning kan ligga i genmodifiering av naturens egna växter och träd för att balansera om kolcykeln. Ett exempel är genom att ändra DNA:t i träd för att få dem att växa snabbare och absorbera mer koldioxid. Detta är idén bakom startup-företaget Living Carbon. Hur fungerar då tekniken och vad finns det för risker?

Idén bakom Living Carbon

Genmodifiering av växter har länge använts för att öka skördar och människans tillgång till mat. Nu menar företag såsom Living Carbon att denna teknik även kan användas på träd för att balansera om jordens kolcykel. Genmodifiering av träd kan därmed skapa nya varianter som växer snabbare och som absorberar upp mer koldioxid från omgivningen, vilket vi hade kunnat använda för att rädda klimatet inom den tidsram som finns. 

Living Carbon ser även en stor fördel i att använda biologisk neddragning av kol, då det låter oss  arbeta med klimatet utan höga kostnader, motstridiga incitament eller långvariga och intensiva förvaltningar i efterhand.

Utmaningar med tekniken

Den svåraste utmaningen med att skapa träd som absorberar mer koldioxid ligger i att lyckas förändra trädens fotosyntes. När träd omvandlar koldioxid till socker skapas giftiga biprodukter som måste brytas ner. Denna nedbrytningsprocess kallas fotorespiration och kräver mycket av trädens energi, vilket samtidigt gör att träden inte tar upp mer än tre-fjärdedelar av det tillgängliga koldioxiden.

Living Carbon tror att lösningen ligger i att välja ut gener från pumpor och gröna alger, och bygga in det i trädens DNA. Detta för att tillåta träden att utföra fotorespiration med mindre energiförlust och högre kapacitet för att behålla kolet längre.

Framgång

Large green tropical trees are pictured from below, with a blue sky in the background, visible through the trees

I en artikel publicerat i bioRxiv rapporterar Living Carbon att de genetiska grödor de har fått fram växer 1.5 gånger (53%) snabbare. De hade även högre grad av fotosyntes, samt drog in mer koldioxid än icke-modifierade träd. Dessa resultat uppkom dock under plant-perioden (ungt träd), men företaget har även utanför studien planterat över 600 genmodifierade träd i ett samarbete med Oregon State University. De har även ännu fler projekt på gång med privata markägare i USA. Vidare menar Living Carbon på att tekniken har fördelen att kunna överföras mellan olika arter av växter, från till exempel träd till mossa.

Risker

Likt många andra forskningsprojekt som modifierar naturen, finns det etiska frågor att ta hänsyn till. En viktig fråga är om det finns risker med att denna uppfinning skulle kunna ha en negativ effekt på det större ekosystemet på sikt. En åtgärd företaget har tagit i denna aspekt är att endast plantera hon-träd (kvinnliga) som inte producerar pollen, vilket minskar dess spridning och samspel med det lokala ekosystem. 

Till samma fråga hör resonemanget att vi redan har modifierat naturen på en stor skala när vi började använda fossila bränslen. I och med att vi besitter tekniker för visioner som denna, kan det anses vara en etisk skyldighet att utforska hur vi kan använda oss av det.

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *