Sustainable Tech

Förgiftade havsbottnar har potentialen att omvandlas till miljövänligt bränsle

" "

Kristina Bate Holmberg, Journalist
@uxconnections

Förgiftade bottnar i svenskt vatten, bestående av fiberbankar, kan omvandlas till biobränsle. Forskare vid Mittuniversitetet genomför just nu ett spännande projekt där svenska havsbottnar står i fokus. Inom ramen för projektet tittar på hur man kan skapa grönt bränsle av fiberbankarna på havsbottnen, och samtidigt ta hand om miljögifter. Forskning som på sikt kan komma att revolutionera landets biogasmarknad.

Idag produceras runt 1,5 TWh biogasbränslen årligen för fordon i Sverige. Trots att biobränslen kan vara en avgörande del i omställningen till ett fossilfritt samhälle, går vidareutvecklingen trögt. En av orsakerna är att den mängd organiskt avfall – grunden till biogas – är begränsad. Åtminstone i nuläget. I stora delar av våra vatten finns det giftiga bottnar som har värdefull potential och kan komma att bli till kommersiellt gångbara produkter.

Metertjocka sediment med miljögifter

I botten av våra svenska vatten ligger det ansamlingar av träfiber. Dessa så kallade fiberbankar är metertjocka sediment och finns på flera platser i landet. De består av ansamlingar av träfiber som släppts ut av skogsindustrin på 50-, 60- och 70-talet. Man hittar i regel bankarna i hav, sjödrag och vattendrag som ligger i anslutning till massaindustrier. Dessa gamla fiberbankar innehåller höga halter miljögifter – miljöfarliga tungmetaller och organiska miljögifter vilket gör dem till allvarliga hot mot miljön. För att råda bot på detta har forskare vid Mittuniversitetet i Sundsvall valt att se på bottnarna ur ett annat perspektiv. Eller rättare sagt, se på bottnarna som en potentiell källa till biobränsle.

Projektet BioRem Fiber

Fiberbankarna innehåller i regel trä då de är avfall från tidigare massaindustrier. Trä innehåller höga mängder energi – energi som med rätt bearbetning kan omvandlas till biobränsle.

Hur går då denna omvandling till? Genom att använda sig av svamp, växter, jäst och bakterier har man lyckat skapa biobränsle i form av biodiesel. Projektet går under namnet BioRem Fiber och riktar in sig på den västra norrlandskusten. Bara i det här området fyller fiberbankarna ett antal kvadratkilometer eller hundratals miljoner kubikmeter. Syftet är att ta fram marknadsanpassad miljöteknik för att ta upp och sanera fiberbankar och fiberrika sediment. Projektet genomförs i samarbete med näringslivet. Med det nära samarbetet har man som mål att få regionens företag att ta en ledande position genom sitt miljöarbete. Det ska i sin tur leda till ökad omsättning och nya arbetstillfällen för talanger från hela världen.

Processen ser förenklat ut såhär. Från fiberbankarna tas miljögifter och tungmetaller upp. De genomgår därefter en så kallas bioremidiering, även kallad biologisk restaurering med hjälp av mikrober. Under bioremidieringen renas träsedimentet för att omvandlas till biobränsle. Sedan fraktas biobränslet till bränsletunga industrier som sysslar med exempelvis kemikalieproduktion och anrikning av metaller.  

En liten ö med ett fåtal träd i mitten av havetSåhär långt har man kommit

Än så länge har man inom projektets ramar tagit prover på fiberbanksmaterial samt identifierat innehållet. Därtill har forskarna odlat remedieringsmikrober som används i pågående tester i bioreaktorer. Förhoppningarna är att man ska kunna få fram brukbara kommersiella bränsleprodukter inom en snar framtid. Det finns dock ett stort problem i sammanhanget. När man rör i de tjocka sedimenten på bottnen riskerar man orsaka giftspridning. Att hitta lösningen på detta är något som forskningsgruppen i Sundsvall arbetat aktivt med.

Att göra rent på havsbottnen är inte en billig affär. Genom att i utbyte mot att rädda miljön och skapa något som går att sälja hoppas forskarna på större intresse. På Mittuniversitetet ser man projektet som ett kombinerat miljöprojekt med fler vinnare. 

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *