Energy, News

Forskare föreslår att elektrifiera moln för att framkalla regn

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

Många människor runt om i världen bor på platser med extrem torka och brist på dricksvatten. Dessa platser kan trots vattenbristen på markplan, ha mycket moln överhängande sig. Tänk då om människor kunde framkalla regn av egen vilja? Det är precis ett förslag på det här problemet som en grupp forskare från Storbritannien nyligen har kommit fram till.

Tidigare forskning

Det är ingen nyhet att det finns platser på jorden med torka och dålig tillgång till vatten, som exempelvis i Förenade arabemiraten. Sedan 2017 har Förenade Arabemiraten investerat pengar på forskning kring hur man framkallar regn från moln. En sådan upptäckt hade kunnat hjälpa många människor på jorden med illa tillgång till dricksvatten och vattenbrist.

Det är inte bara Förenade Arabemiraterna som siktar efter att kunna styra vädret, även Kina har liknande ambitioner. Under 2021 sade forskare att Kina lyckats modifiera vädret ovanför Beijing för att rensa himlen och minska föroreningar inför en ceremoni. Detta gjordes genom att använda cloud seeding-tekniker, vilket innebär att skjuta in silverjon-partiklar i moln som attraherar till sig vattendroppar. Kina har utfört forskning och användning av cloud seeding-tekniker sedan åtminstone början av 2008.

Nu i början av 2022 släppte en forskargrupp från Storbritannien en studie om en metod som skulle kunna användas för att uppmana formationen av regndroppar genom att skicka in elektricitet i moln. 

Hur den nya tekniken fungerar

Moln är fyllda med vattenånga som blir vattendroppar på grund av kondensation. För att det ska regna måste vattendropparna vara tillräckligt tunga och ha tillräcklig motsatt laddning för att kunna binda sig till varandra och falla tillsammans. En enskild liten vattendroppe i ett moln kommer därför inte att falla, utan regn kräver ett samspel av rätt laddningar mellan många vattendroppar i närheten av varandra.

Studien som släpptes i början av 2022 föreslår att använda elektrisk laddning för att stimulera laddningarna i regndropparna, för att både forma regndroppar, samt stimulera regndropparna till att falla. Samma teknik skulle även kunna användas för det motsatta, att minska sannolikheten för regn, vilket skulle kunna vara användbart inför exempelvis utomhusevenemang och över flygplatser. 

Begränsningar

Denna metod kan inte garantera regn från ingenting, utan kan endast öka eller minska sannolikheten med 5% att vattendroppar ska hålla ihop och bli regn. Enligt forskarna är dock denna effekt tillräckligt stor för att ha en så pass stor påverkan att det tillåter oss att styra över regn, åtminstone till en viss gräns. 

Skulle denna teknik fungera i praktiken och utnyttjas, så skulle det kunna bli en betydande grund till människors förmåga att styra över naturen. Det skulle kunna rädda många liv och göra fler platser på jorden mer beboeliga och potentiellt lösa framtida vattenrelaterade klimatkriser.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *