Artificial Intelligence

Googles nya AI “MusicLM” kan generera musik från textbeskrivningar

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

MusicLM är en av Googles senaste AI-program som kan generera högkvalitativ musik från endast textbeskrivningar. Dessa låtar kan bli upp till flera minuter långa och låter likt vad en mänsklig producent hade kunnat skapa. Däremot stöter programmet på problem med upphovsrättskyddat material och har inte släppts för publik användning.

Senaste tidens AI-utveckling

Den senaste tidens AI-utveckling tyder på att alla världens största teknikbolag nu befinner sig i en kapplöpning om vem som kommer leda AI-branschen. Vi ser allt från AI som genererar artiklar och kod, till video och musik. Det verkar som att ingen kreativ eller intellektuell färdighet är utom räckhåll för AI. Ett av de största problem som än står i vägen verkar vara frågor kring upphovsrätt och kvalitet, likt fallet med ChatGPT

Google har oavsett potentiella problem skapat en sida för att demonstrera MusicLM, där man kan lyssna på musik genererat av programmet. De hävdar också att programmet slår alla tidigare försök med att generera musik med AI. Däremot kommer de inte släppa programmet för allmänhetens användning, på grund av problematik kring upphovsrätt. 

Tidigare försök

Bild: Skärmavbild från riffusion.com

Det har funnits flera tidigare försök med att använda AI för att generera musik. Vi har bland annat exemplet om Riffusion, som komponerar musik genom att visualisera det, och Googles tidigare försök med Dance Diffusion. 

Inga tidigare försök har däremot lyckats generera högkvalitativ musik på grund av tekniska begränsningar och bristen på bra träningsdata. Men dessa begränsningar verkar nu ha lösts med MusicLM.

MusicLM genererar musik från text

MusicLM av Google kan generara högkvalitativ musik utifrån enbart textbeskrivningar, enligt den akademiska studien. Programmet har tränats med en datamängd på mer än 280.000 timmar av musik. Därför kan den nu generera ganska komplex musik – inte endast små ljudklipp, utan hela melodier.

Enligt författarna till studien kan AI:n generera bland annat “Berlin ‘90s techno with a low bass and strong kick”. De kan även generera låtar som låter väldigt likt det en mänsklig artist hade kunnat komponera. Det är dock svårt att bedöma trovärdigheten av detta påstående då programmet inte har släppts för att kunna bli bedömt av riktiga musiker.

MusicLM kan ta flera olika beskrivningar och skapa en melodisk berättelse eller narrativ från det, som kan bli upptill flera minuter lång. Däremot är programmet inte perfekt då vissa ljudslingor låter lågkvalitativa, och det är speciellt att generera vokaler som låter bristande.

Problem med upphovsrätt

Likt andra AI-program stöter MusicLM på problem med upphovsrätt då träningsdata som använts inkluderar upphovsrättsskyddad musik och material. I ett experiment visade det sig att ungefär 1 procent av den generade musiken var direkta replikor av träningsdata.

Det är denna problematik med upphovsrättskyddad träningsdata som stoppar Google från att släppa programmet. Författarna av studien erkänner problematiken som skulle kunna uppstå om de släpper programmet, och menar på att vidare studier behöver hantera denna problematik.

Människors skapelser värderas högre

Hittills står fortfarande lagen och allmänhetens bedömning på upphovsrättskyddens sida, och skyddar mänskliga skapare från att deras verk blir stulna av AI. Det är däremot inte säkert att denna strikta fördelning mellan mänskligt skapande och genererat material kommer att hålla. Det är inte en enkel fråga kring vad som räknas som “originellt” eller inte när det kommer till kreativt skapande.

Även många mänskliga skapare lånar, blir inspirerade, och lär sig från föregående skapares verk. Det är få skapelser varesig inom litteratur, kod, musik, eller konst som är så originella att det inte går att spåra tillbaka till någon typ av inspiration. Det är då inte helt orimligt att även artificellt genererade verk i framtiden kommer kunna tolkas innehålla viss typ av originalitet, trots att det grundas på upphovsrättskydat material.

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *