Disruptive Tech, Innovation

Googles nya robot lär sig språk genom att skrapa webben

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

Google, ett av världens största tech-bolag, håller inte endast på med sökmotorer och reklam. Företaget har även ett forskningslabb i Kalifornien som arbetar med språk- och robotforskning. En av deras senaste robotar har lärt sig tolka fraser genom att skrapa stora mängder text från webben.

Om roboten

I början av augusti i år visade Fei Xia, en forskare på Googles robotlabb, hur en av deras senaste robotar nu kan förstå enklare kommandon, såsom “Jag är hungrig”. Roboten kan även själv komma på handlingen att leverera snacks, rapporterar Wired. Detta är imponerande då förståelsen mellan den uttalade frasen och robotens handlingar inte var hårdkodat av någon programmerare, utan uppkom från ett smart system i roboten.

Den smarta mjukvaran i roboten har skrapat en enorm mängd text från webben. Detta har i sin tur använts som underlag för att lära maskinerna hur ord kan kombineras på en mängd olika sätt för att skapa mening. För att robotar skall kunna förstå nyanser och komplexitet i naturligt språk behövs det stora mängder träningsdata. Vilket självklart är något som Google har mycket god tillgång till, som ägare till världens största sökmotor.

Robotens fysiska handlingar, å andra sidan, instruerades manuellt av människor som kontrollerat och demonstrerat förmågor. Av denna anledningen har roboten en begränsad mängd handlingar som den kan utföra i sin miljö. 

Begränsningar

" "

Bild: Google 

Förmågan av robotar att förstå naturligt språk är en av de viktigaste komponenterna i att lyckas skapa smarta maskiner som kan interagera med människor i komplexa och varierande miljöer. Enligt Wired har Stefanie Tellex, assisterande professor på Brown universitet, förklarat att vi behöver bredda mängden möjliga handlingar som robotar kan utföra för att kunna nå en ännu mer avancerad nivå på smarta maskiner.

Googles robot är med andra ord inte fulländad. Utöver begränsningar i antal möjliga handlingar så stöter roboten även på problem av yttre faktorer. Dessa faktorer kan vara förändrad belysning eller misstag vid greppande av objekt som får roboten att svacka. En mer utvecklad version av roboten hade fungerat i fler generella miljöer och klarat av att hantera förhinder som exempelvis felaktiga grepp och stötar.

Det är vidare även oklart ifall roboten kan hantera komplexa meningar och kommandon lika bra som den kan hantera korta och enklare. I den senaste demon presenterades endast kortare meningar som exempel på kommandon. Dessvärre är det inte ovanligt att ny teknik fungerar bättre i demo-miljöer jämfört med i naturliga miljöer. 

Risker

Enligt Reuters har Google hävdat att de utför robotutveckling ansvarsfullt, men det är ingen som kan försäkra sig om hur ny teknik såsom autonoma och intelligenta robotar används i framtiden. Det finns alltid en risk att robotar som denna kan komma att användas för övervakning eller att mjukvaran utvecklar en språklig förståelse som levererar svar som kan anses vara kränkande.

Googles nya robot är med andra ord inte redo att användas i stor skala och det finns många förbättringsområden. Trots det, så är roboten och den nya tekniken troligtvis en del av pusselbiten till att skapa intelligent robotar som i framtiden kommer kunna interagera på ett naturligt sätt med människor. Om du är intresserad av att läsa mer kan du besöka Googles officiella sida.

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *