Auto, Sustainable Tech

Halvledarfabrik i Italien ska minska EU:s externa behov

" "

Isak Tingrot, Journalist
@uxconnections

Till följd av de globala problemen med leveranskedjor har många industrier upplevt att utbudet av halvledare inte räcker till. De små elektroniska komponenterna är centrala i många av produkterna vi använder varje dag så som mobiltelefoner och bilar men användningen stannar inte där. För att minska EU:s beroendet av import byggs nu en ny halvledarfabrik i Italien.

Vad är halvledare?

Under pandemin hörde du kanske talas om halvledare för första gången, eller semiconductors som de kallas på engelska. Det är de små datorchipsen som finns inbyggda i nästan alla elektroniska produkter som tillverkas och används. Chippen produceras av material som leder ström på ett relativt ineffektivt sätt. Ofta används grundämnet kisel (Si) i tillverkningen och det är dess förmåga att leda ström halvbra som ger upphov till namnet halvledare.

I takt med att tekniken utvecklas har användningsområdena för datorchipsen ökat och de finns i flera olika former och varianter. Några vanliga exempel är dioder, transistorer samt tyristorer. I produktionen av näst intill alla halvledare dopas delar av materialet för att skapa så kallade pn-övergångar. Övergången mellan en N-dopad och en P-dopad halvledare är icke-konduktiv och där uppstår en process som kallas för rekombination i spärrskiktet. Det är därför halvledarna kan föra ström i en riktning, men inte en annan.

Beroende av Taiwan

En oproportionerligt stor andel av världens produktion av halvledare har återfunnits i Taiwan. Med störningarna i de globala leveranskedjorna som följde efter Covid-19 pandemins utbrott har det blivit kännbart. Flera stora företag inom olika sektorer har fått problem med sin produktion på grund av avsaknaden av de viktiga kiselbrickorna.

Ett strålande exempel är den svensk-kinesiska biltillverkaren Volvo Cars, som deläger elbilstillverkaren Polestar med modeller som Polestar 3. Volvo Cars har nämligen tvingats dra ner på produktionen vilket har föranlett inställda skift i fabrikerna. Även Scania kände av bristen på halvledare som ska motarbetas med en ny fabrik i Italien. Lastbilstillverkaren uppgav att 20 000 fordon inte kunde produceras år 2021 på grund av avsaknaden av datorchipsen.

Världens tillverkning av halvledare är väldigt centrerad till Asien i allmänhet och Asien i synnerhet. Faktum är att ett enda företag stod för mer än hälften av världens produktion 2020 och det är ingen liten industri. Enligt organisationen SIASemiconductor Industry Association – uppgick försäljningen av halvledare globalt i augusti månad 2022 till 47,4 miljarder amerikanska dollar.

År 2020 hade TSMC en marknadsandel som motsvarade 54 procent och den näst största aktören var sydkoreanska Samsung. Företagets marknadsandel var 17 procent. Totalt producerades 63 procent av världens halvledare i Taiwan och 18 procent i Sydkorea 2020.

Kraftigt ökad efterfrågan på halvledare

Den globala efterfrågan på halvledare ökar stadigt. SIA rapporterade att 1,15 trillioner halvledare producerades år 2021 och att det totala försäljningsvärdet uppgick till 555,9 miljarder USD. I förhållande till 2020 var det en ökning med 26,2 procent.

Efterfrågan på halvledare ökar snabbast i Nordamerika baserat på fjolårets siffror. Där steg försäljningen med 27,4 procent på årsbasis och i Europa ökade försäljningen med 27,3 procent. Trots det är Kina fortfarande världens främsta konsument av halvledare och de stod för 27,1 procent av inköpen 2021.

Nya halvledarfabriker byggs i Europa

" "

Situationen på halvledarmarknaden har fått likväl företagsledare som forskare och politiker att vilja se åtgärder. Därför har EU satt upp en uttalad målsättning om att dess handel av den globala halvledarindustrin ska uppgå till 30 procent 2030. Det motsvarar en ökning motsvarande 233 procent – från dagslägets 9 procent av den globala marknaden. Tacksamt nog kan Europas höga humankapital bidra till att möjliggöra att fler halvledare kan tillverkas på kontinenten.

Som en del av målsättningen har EU beslutat att de ska delfinansiera en ny halvledarfabrik i Italien. Det är den schweiziska tillverkaren STMicroelectronics som kommer att bygga en fabrik i Catania på Sicilien. Det är ett steg i att möta den höga efterfrågan på datorchips och när anläggningen står färdig förväntas den medföra 700 nya arbetstillfällen.

Fabriken för halvledare som ska byggas i Italien kommer att kosta lite drygt 730 miljoner USD vilket i dagens växelkurs motsvarar ungefär 835 miljarder svenska kronor. Financial Times rapporterade att EU kommer att finansiera lite drygt en fjärdedel – 292,5 miljoner USD. Dessutom kommer den italienska regeringen bistå med finansiellt stöd men exakt hur mycket har inte offentliggjorts.

Nya fabriker för halvledare på andra håll i Europa

För att EU ska kunna nå målsättningen som sattes upp i the European Chips Act behövs stora investeringar. STMicroelectronics satsning i Catania är inte den enda ansträngningen för att uppnå oberoende i termer av produktion av halvledare. Andra företag har också offentliggjort att de ska investera i europeiska länder och ha tillverkning på kontinenten.

Amerikanska Intel offentliggjorde sina planer på att investera 33 miljarder Euro i EU. De ska upprätta två nya fabriker i den tyska staden Madgeburg som förväntas vara klara 2027. Anläggningarna förväntas generera 3 000 nya permanenta jobb och precis som projektet på Sicilien kommer EU att stå för delar av finansieringen.

Därutöver kommer Intel att investera 12 miljarder Euro på att utöka sin fabrik i Leixlip på Irland. Dessutom ska IT-jätten bygga ytterligare en fabrik i Italien, precis som STMicroelectronics. Den kommer att anläggas i Veneto och förväntas skapa upp till 5 000 arbetstillfällen. Men amerikanarna ska inte bara investera i produktion. De allokerar dessutom pengar till att starta en ny facilitet avsedd för forskning och utveckling i Frankrike.

Risk för överinvesteringar i halvledarfabriker

Samtidigt som de globala företagen annonserar nya satsningar för att öka produktionen av halvledare höjer svenska sakkunniga ett varningens finger. RISE publicerade en text där de påpekar att det finns en risk för att de nya satsningarna leder till överproduktion.

De hänvisar till erfarenheter från tidigare bristsituationer där svaren har medfört att utbudet blivit högre än efterfrågan vilket har fått helt andra effekter. Därför säger Per-Olof Sjöberg, affärs- och innovationsområdeschef på RISE att en nationell strategi måste utvecklas mellan många aktörer. Den inkluderar offentlig sektor på regional, nationell och europeisk nivå.

Huruvida utfallet från de nya satsningarna på tillverkning av halvledare i Europa leder till överproduktion eller inte återstår att se. Vad vi kan konstatera är att the European Chips Act verkligen har väckt intresset från stora aktörer att investera i europeisk produktion av de för dagen högt efterfrågade halvledarna.

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *