Finance

Hem-PC-reformen och betydelsen för Fintech-Sverige

" "

Isak Tingrot, Journalist
@uxconnections

I den moderna ekonomin används datorer och beräkningskraft för att öka produktiviteten. Länder där datorkunskapen är hög har goda förutsättningar för framtida tillväxt. Men IT är ett relativt nytt fält och det var inte självklart att Sverige skulle bli ledande i den nya ekonomiska tidsåldern. Kanske kan Hem-PC-reformen tillskrivas stor vikt i varför svensk ekonomi är så konkurrenskraftig som den är idag?

Vad var hem-PC-reformen?

Hem-PC-reformen var en reform som infördes under Göran Perssons tid som stadsminister 1997. Tanken var att fler hushåll skulle ges möjlighet att ha en PC i hemmet. Vid den tidpunkten var datorer mycket dyrare än vad de är idag.

Därmed röstades reformen igenom i Riksdagen. Den innebar att arbetstagare i Sverige fick möjligheten att betala av en persondator över en treårs-period. Därefter kunde datorn köpas på andrahandsmarknaden till rådande marknadspris.

Hem-PC-reformen gjorde det billigare för Sveriges befolkning att införskaffa en persondator eftersom den anställda fick ett skattefritt lån. I princip hyrdes datorn mot ett bruttolöneavdrag de första tre åren.

Men varför behövdes reformen?

Argument för införandet hem-pc-reformen

I Sverige avtog produktiviteten i arbetskraften under den tidigare delen av 90-talet. Men 1993 – 1995 ökade tillväxten igen. Det korrelerade med att den offentliga sektorn samt Sveriges företag investerade i datorer. Men för att få ut så mycket som möjligt av den nya tekniken behövdes relevant kompetens hos arbetstagarna.

Genom att ratificera Hem-PC-reformen skulle den allmänna IT-kompetensen kunna breddas. Därmed skulle arbetskraften bli mer attraktiv för arbetsgivarna vilket skulle bidra till ekonomins fortsatta återhämtning.

Fler fick tillgång till datorer

Resultatet av Hem-PC-reformen var väldigt positivt. Så här skrev Socialdemokraten Monica Green 2006:

”Hem-PC-reformen har kallats för det kanske mest betydelsefulla IT-politiska beslutet någonsin för att stärka Sveriges position som ledande IT-nation.”.

Bland annat innebar reformen att Sverige blev oerhört mycket mer datamoget än vad som var fallet tidigare. Målet med att göra persondatorn mer tillgänglig för befolkningen uppnåddes framgångsrikt.

En miljon svenskar fick sin första dator

Under de tre första åren efter det att reformen röstades igenom fördelades 375 000 datorer till 1 000 000 svenskar som fick sin första hem-PC. Dessutom distribuerades ytterligare 475 000 datorer till personer som ersatte sina äldre datorer med nyare och bättre maskiner. Av dem som använde reformen för att finansiera sitt datorköp uppgav sju av tio att de ansåg att deras datorkunskap hade förbättrats.

Visserligen krävdes en investering från samhället motsvarande lite drygt fyra miljarder kronor under den tidsperioden. Men med tanke på hur väl Sverige har presterat ekonomiskt i den nya digitala eran anser många experter att det har varit värt det.

Dessutom har Hem-PC reformen varit en bidragande orsak till att Sverige har blivit ledande inom Fintech. Några av de mest framstående individerna inom nischen pekar på möjligheten som det politiska beslutet medförde som en nyckel till hur deras företag har tillkommit.

Hem-PC reformen formade Fintech-Sverige

Under de senaste åren har flera start-ups sett dagens ljus i Sverige. Exempelvis kan landet skryta med att ha varit grogrunden för musikströmningstjänsten Spotify som nu syns på FC Barcelonas tröjor. Dessutom har populära datorspel likt Minecraft utvecklats av svenska Mojang och bolaget såldes för ett miljardbelopp till ett multinationellt företag.

Men den kanske mest spännande start-upen återfinns inom det glödheta området Fintech. Vi syftar till Klarna som 2019 var Europas högst värderade företag inom området.

Tillgång till dator i hemmet viktig för Siemiatkowski

Sebastian Siemiatkowski är en av grundarna och en förgrundsfigur för Klarna. Han är en av de mest framstående entreprenörerna i hela Sverige och hans namn har blivit välkänt i hela världen. Skälet är att Klarna under 2021 planerade att göra en börsintroduktion och företaget värderades då till hissnande 46USD miljarder.

Men resan dit började med hem-PC-reformen. Det är något som framkommer i en intervju som fintech-jättens VD gjorde med högt ansedda Reuters. I intervjun diskuterar han hur han lärde sig koda redan som 16-åring. Men han är väl medveten om att han är lyckligt lottad. Under hans tonårs-år var datorer dyra och det var inte någon självklarhet att de fanns i hushållen hos dem som hade lägre inkomster.

Men det ändrades till följd av Göran Perssons regerings reform 1997. En av dem som gynnades och fick in en PC i hemmet var just Sebastian Siemiatkowski. Det var tack vare hem-PC-reformen som Siemiatkowski kunde lära sig att skriva kod. Den kunskapen var grunden i utvecklingen av Klarna och dess imponerande utveckling.

Därmed går det att argumentera för att Sveriges status som framstående IT-nation kan härledas till att bruttolönavdraget möjliggjorde för allmänheten att få tillgång till datorer. Det gäller inte bara Klarna. Andra svenska betallösningar har också tagit marknaden med storm. Exempel på dessa är Trustly samt IZettle.

Utbredd tillgång till internet en annan faktor

En annan faktor som måste lyftas fram som betydande i det svenska Fintech-undret är den breda tillgången till bredband. När Sebastian och de övriga medgrundarna sjösatte Klarna hade 28 svenskar av 100 tillgång till internet via bredband. Det kan jämföras med USA där 17 procent hade tillgång till bredband och det globala genomsnittet – 3,7 procent.

Summering av Hem PC reformen och dess betydelse

Att titta in i kristallkulan och göra korrekta förutsägelser är inte en lätt uppgift. Men det är precis vad politiker och andra beslutsfattare måste göra. Ibland blir det rätt och vid andra tillfällen slår det fel. När Göran Perssons regering röstade igenom Hem-PC reformen 1997 satsade de på att informationsteknologin var här – på bred front – för att stanna.

Det beslutet betalade av sig. Tack vare den politiska viljan att skapa förutsättningar för allmänheten att få tillgång till hem-PC:n har Sverige hamnat i framkant i termer av IT-innovation. Inte minst inom området Fintech där stora förtag likt Klarna och iZettle har vuxit fram. 

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *