Disruptive Tech, Retail

Hur AI kan förbättra livsmedelshandeln

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

Artificiell intelligens (AI) implementeras alltmer i samhällets olika sektorer, så som inom livsmedelshandeln. Inom livsmedelshandel kan AI användas för att skapa bland annat skräddarsydda personliga upplevelser genom personliga rekommendationer och erbjudanden, samt hjälpa företag med att öka kundlojalitet och prissättning. Det finns dock utmaningar och svåra frågor att hantera för att lyckas med sådana implementationer. 

Hur AI kan implementeras inom livsmedelshandel

En av de främsta områdena för implementation av AI inom livsmedelshandeln är möjligheten att erbjuda kunder personligt anpassade upplevelser. Detta via erbjudanden, rekommendationer, och plats-baserade notifikationer. AI och maskininlärning kan användas för att skapa prediktiv modellering om vad kunder kommer att handla, baserat på deras behov och mål. Den data som underligger sådana modeller kan fås genom att kunder svarar på enkäter om sina matvanor, matpreferenser, hushållsstorlek, samt sparad data om deras tidigare köp.

Utifrån sådana smarta algoritmer kan veckovisa inköpslistor och recept baserat på kundernas behov föreslås. Detta kan levereras genom mobila applikationer och företagsspecifika appar, såsom exempelvis Hungryroot. Kunden får i sin tur en förbättrad upplevelse och stöd i beslut rörande vad de skall handla.

​​A dinner table with food on it and in the middle of the image a person is holding a smartphone that shows restaurants in the area.

Ett annat starkt implementeringsområde är att AI kan användas för att hjälpa företag bättre förstå sina kunder, deras behov, och kunna erbjuda mer insikt om deras köpbeteende. Detta kan stödja företag i profilering och segmentering av kunder. I sin tur kan detta förbättra prissättning på olika produkter och veta vilka produkter och märken som skall köpas in till specifika butiker. 

Dessutom kan kunddata och platsspecifik data användas för att hjälpa företag med dynamisk prissättning. Denna typ av prissättning är baserat på data, som till exempel historiska försäljningar, konkurrenters priser, lagertillgångar och speciella tillfällen. Detta kan visa sig i förslag på rabatter som ska ges på buntar av produkter (som korvbröd tillsammans med korv), och för att hjälpa företag att sälja matvaror innan utgångsdatum.

Konkurrenskraft

Trots de tydliga fördelarna med att implementera AI inom livsmedelshandeln så kan det vara en utmaning att lyckas. Det är dock viktigt att lyckas överkomma denna utmaning om ett företag vill fortsätta vara konkurrenskraftigt inom livsmedelshandeln, då stora matkedjor såsom Walmart redan har börjat implementera dessa tekniker,. Tekniker som lett till ökad försäljning. Det finns ett flertal svårigheter med att implementera AI inom livsmedelshandeln. Höga kostnader för AI-lösningar, brist på kompetens inom personalen, förtroendefrågor relaterat till insamlad data samt otydliga företagsmål.

För att överkomma dessa svårigheter behöver företag ha en tydlig vision på vilka mål och förväntningar som finns på att implementera dessa tekniker. Samt att anställa rätt talanger för att fylla expertrollerna som finns. Vidare finns det även sociala utmaningar såsom att anpassa organisationens attityd mot AI, för att personal ska kunna se AI som ett hjälpmedel istället för ett hot. Även utmaningen med känslig data är viktig att hantera, genom att ha en tydlig och klar strategi med data som samlas in och används.

I helhet har AI redan blivit implementerat i många stora livsmedelskedjor, och de som vill hålla sig konkurrenskraftiga behöver följa på spåret och lyckas övervinna de utmaningar som finns. Av företagen krävs att lyckas värva rätt experter inom området samt att arbeta tillsammans med ny teknik och inte oroa sig över potentiella risker. Däremot är det mycket viktigt att hålla ett noga öka på dataintegritet och samtycke.

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *