UX & Technology, UX Philosophy

Hur du kan använda nudging inom UX

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

Nudging inom UX-design kan användas för att göra både gott och ont. I de bästa fallen används nudging för att hjälpa användaren, men i vissa fall kan en oetisk implementering eller intention leda till skapandet av mörk UX. Låt oss undersöka UX-nudging närmare.

Vad är nudging?

Nudging är när man designar en miljö på ett visst sätt för att påverka och driva en individs beteende mot ett förutbestämt mål. Det kan implementeras både i fysisk och digital miljö. I en fysisk miljö kan nudging vara till exempel att designa ett lunchrum på ett sätt som får folk att ta mer hälsosamma matval. Man kan exempelvis placera hälsosam mat vid en ögonhöjd och därmed göra dem mer synliga och lättillgängliga. 

Oetisk nudging inom UX

Sättet man påverkar användaren på genom nudging kan dock bli oetiskt om man på något vis lurar eller missvisar användare. Kanske borde man inte ens kalla denna typ av nudging inom gränssnittsdesign för UX, då UX-design generellt står för att förbättra användarupplevelsen, och inte att försämra den.

Exempel på digital nudging 

I digitala miljöer, såsom på gränssnittet på hemsidor och appar, så kan nudging implementeras mycket lätt och billigt. Inom UX-design kan nudging mycket effektivt användas för att påverka en användares beteenden genom att leda användaren mot specifika val. Nudging fungerar extra bra i digitala miljöer eftersom användare brukar göra hastiga och automatiska beslut i digitala gränssnitt. Ett exempel på sådana automatiska rörelser är till exempel att checka i boxar utan att läsa tillhörande text eller trycka på ifyllda knappar för att få bort rutor utan att tänka på vad det är man väljer.

När det kommer till oetisk implementation av nudging är ett exempel att använda nudging för att vilseleda användare som försöker säga upp en tjänst eller prenumeration genom att göra processen ologisk. Till exempel genom att leda in användaren på att istället nedgradera en tjänst när de egentligen vill avsluta den. Sådan typ av oetisk nudging kan vara en typ av mörk UX.

Mörk UX (Dark UX Patterns) är trick på hemsidor och appar som får användaren att göra saker de inte menat eller vill göra. Som till exempel att få en användare att gå med på långa bindningstider till prenumeration genom att utforma gränssnittet på ett sätt som gör det otydligt för användaren vad dem går med på. Mörk UX-nudging börjar och slutar med ett företags monetära mål eller önskningar och bortser från användarens behov, önskemål, och upplevelse. På sikt skadar mörk UX-nudging relationen mellan företaget och användaren, även om det på kort sikt kan leda till mer intäkter för företaget. 

Hur man använder nudging på ett positivt sätt

" "

När bra och positiv nudging används in UX löser det ett problem eller en frustration för användaren. Utgångspunkten för en effektiv positiv nudging börjar med att förstå användarens behov och smärtor, och arbeta utifrån det för att lösa problemen. För att skapa positiv nudging inom UX-design så kan man gå till väga på följande vis:

Steg 1: Förstå användaren

  • Vad har användaren problem med?
  • Finns det något som frustrerar användaren?
  • Varför lämnar användaren köp-processen vid just det steget?
  • Varför klickar användaren aggressivt på de elementen?
  • Varför backar/backtrackar en stor del av användarna vid detta element?

Data och information om var användare upplever problem eller frustrationer går att få fram med olika metoder. En metod är att använda analytiska verktyg såsom Google Analytics eller Hotjar för att spåra och samlar data om användarnas beteende. Sådan data kan sedan tolkas.

Ett annat alternativ är att utföra användbarhetstester för att identifiera problemområden där nudging kan hjälpa till. Ett exempel kan vara att man märker att användare blir frustrerade eller förvirrade vid ett specifikt ställe i en process. Det är på en sådan plats som det kan vara gynnsamt att lägga till en nudge.

Steg 2: Implementera UX-åtgärder & testa

När man vet vart i användarresan det uppstår problem, kan man också börja implementera åtgärder. Man kan exempelvis testa att modifiera, lägga till, eller ta bort UX-element i områden för att se om det hjälper användarupplevelsen. Efter implementation kan man utvärdera resultatet genom att utföra användbarhetstester eller använda sig av tracking-program för att tolka användares beteende.

Kombinera användarens behov med företagets behov

Givet ovan nämnda exempel kan det verka som att nudging mest används i två olika syften:

  1. Uppfylla ett företags monetära mål
  2. Hjälpa användaren med frustrationer och problem

Det behöver självklart inte bara vara ett val mellan det ena eller det andra. I nästan alla fall finns det ett överlapp som går att hitta mellan ett företags monetära strävan och användarens önskemål. Man kan till exempel använda övertygande copy för att illustrera produktens styrkor och fördelar, istället för att lura användaren att gå med på avtal ofrivilligt. Då undviker man oetisk design, utan använder sig av transparent säljkommunikation istället.

Sedan finns det också faktumet att man som UX designer ofta står mellan användarens behov och företagets önskemål, och behöver stå upp och argumentera för användarens sida samtidigt som man designar för företagets intresse. Ett sätt att göra det på är genom att vara medveten om etisk och oetisk UX-design, och ta valet att inte skapa mörk UX.

Nudging inom UX kan därmed vara väldigt användbart, men måste implementeras med försiktighet och med ett medvetet tänkande kring om användarupplevelsen verkligen blir positiv eller negativ för användaren.

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *