Sustainable Tech

Hur företag rensar ut koldioxid från atmosfären

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

För att förbättra jordens klimat krävs insatser från alla håll. Det vanligaste sättet att arbeta mot att minska ytterliggare utsläpp, är bland annat genom att utveckla elbilar och förnybara energikällor. En annan metod som inte är lika uppmärksammad, är att vi även har möjligheten till att minska den mängd som redan finns i atmosfären. Det är precis det som flera företag gör genom att använda sig av direct air capture. Det är en lösning som möter de koldioxidutsläpp som är svåra för oss att helt undvika.

Vad är “direct air capture”?

Direct air capture (DAC) är en teknik som involverar borttagningen av koldioxid direkt från atmosfären, som vidare kan lagras och återanvändas. Det finns två tekniker för DAC. Den ena använder sig av flytande vätska, där man låter luft passera genom en kemisk lösning för att ta bort koldioxid. Den andra tekniken innebär att fånga upp koldioxid genom ett filtersystem som kemiskt binder koldioxiden till filtret. Koldioxiden som lagras kan vid ett senare tillfälle återanvändas.

Under 2022 finns det 19 aktiva DAC-anläggningar i världen, enligt the International Energy Agency (IEA). IEA rapporterar även att 18 av dessa ligger i Kanada, Europa, och USA, medan fler anläggningar håller på att byggas. Bland de DAC-anläggningar som finns idag finns den största på Island. Där fångas framgångsrikt upp 4000 ton koldioxid per år, som vidare förvaras i basalt, en typ av vulkanisk sten. Just nu håller även världens näst största DAC-anläggning på att byggas i USA, som förväntas bli klar runt mitten av 2020-talet. Denna anläggning förväntas kunna fånga upp 1 miljon ton koldioxid per år. Den koldioxid som fångas upp och lagras från dessa anläggningar kan återanvändas. Exempel på återanvändning är: beredning av mat, skapandet av koldioxidhaltiga drycker, och som bränsle för flygplan.

Vilka är aktörerna?

" "

Bild: Climeworks

Två av de största företagen som redan fångar upp koldioxid från atmosfären är Climeworks och Carbon Engineering. Climeworks är företaget som idag har hand om världens största DAC-anläggning. Den som finns på Island. Utöver företag som bygger och underhåller anläggningarna finns det även många stora företag såsom Microsoft, Shopify, och Swiss Re, som investerar i direct air capture för att kompensera för sina utsläpp. Dessutom har tekniken fått mycket stöd från länder som Australien, Kanada, Japan och USA.

Hur väl fungerar DAC?

Tekniken fungerar, men för att vi ska lyckas nå våra klimatmål behöver vi, enligt IEA ,mycket större och ännu effektivare DAC-anläggningar. De DAC-anläggningar som finns idag kan endast fånga upp runt 10.000 ton koldioxid per år, medan målet är 85 miljoner ton år till 2030, och 980 miljoner ton per år till 2050. Det finns dock goda förhoppningar om att vi skall kunna lyckas, med all den backning som finns från såväl privata företag och stater.

Direct air capture är med andra ord en mycket aktuell och viktig teknik som kan komma att spela en nyckelroll i våra ansträngningar för att rädda klimatet. Det är en teknik som idag redan är i användning, backad av både stora internationella företag, samt flertalet stater. Mängden DAC-anläggningara som idag finns är dock inte tillräckligt för att nå våra klimatmål. Därför byggs det just nu fler anläggningar i hopp om att kunna fånga mer koldioxid.

Dock behöver det tilläggas att DAC-anläggningarna inte ensamt kan lösa klimatkrisen. Det är fortfarande extremt viktigt att vi minskar våra utsläpp, och inte bara löser problemet när skadan redan är skedd.

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *