Auto

Mercedes-Benz elbil klarar av att köra 1000 km på endast en laddning

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

Jordens klimatförändringar har lett till internationella miljömål såsom the Paris Agreement, som fokuserar på att minska utsläppen av växthusgaser. En del av resan mot att uppnå klimatmålen går att finna i miljövänligare alternativ, såsom att gå från bensindrivet till eldrivet. En av de senaste i raden miljövänligare alternativ är konceptmodellen Vision EQXX av Mercedes-Benz.

Vision EQXX av Mercedes-Benz

Mercedes-Benz konceptbil Vision EQXX, som drivs av solenergi, klarar att köra en imponerande 1000 km på endast en laddning. Det är en märkbar skillnad jämfört med andra liknande elbilsmodeller, såsom Tesla Model S Long Rang Plus som kör ungefär 647 km på en laddning. 

Vision EQXX är i nuläget dock endast en konceptmodell. Dess körförmåga har ännu inte blivit bekräftat av källor såsom Environmental Protection Agency eller Europe’s Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Mercedes-Benz betonar dock att bilmodellen är grundad i verkligheten och att de uppskattade körförmågorna har simulerats i verkliga trafikförhållanden. De menar på att teknikerna som underbygger konceptbilden är fullt realistiska, och kommer integreras i deras framtida produktioner av fordon.

Tekniken bakom

The new Mercedes-Benz electric car Vision EQXX is driving towards the sunset on an empty road.

Enligt Mercedes-Benz har den ökade effektiviteten inte skett genom någon ökning av batteristorlek, utan genom att ​​“pull[ing] out all the stops in drivetrain efficiency, energy density, aerodynamics, and lightweight design…”. Mest märkvärt är bilens lätthet, men också att taket är utrustat med 117 solpaneler. Detta kan, enligt Mercedes-Benz, bidra till en extra körsträcka på 25 km givet rätt väderförhållanden.

Utöver fokuset på el som drivmedel, är bilen visuellt designad med ett sportigt, ungdomligt och futuristiskt utseende. Konceptmodellen kommer även med en interiör som består av en massiv skärm där ett 3D-modellerat navigationssystem skall visas. Navigationssystemet skall kunna vara zoom- och skrollbart från höjden av satellitbilder ner till en höjd av 10 meter från marken. Detta navigationssystem skapas tillsammans med företaget NAVIS Automotive Systems.

I ett större perspektiv tyder investeringar såsom denna på att fordonsindustrin och samhället aktivt rör sig mot miljövänligare alternativ. Länder såsom Kina, delstater såsom Kalifornien och organisationer såsom EU har till och med hävdat att försäljningen av fordon med förbränningsmotorer kommer bli förbjudet fram till år 2035. Frågan är om denna utveckling sker snabbt nog för att vi skall kunna nå miljömålen, eller om det redan är för sent.

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *