Auto, Innovation

Mercedesbilar kommer att skicka vägdata till Trafikverket

" "

Kristina Bate Holmberg, Journalist
@uxconnections

Trafikverket inleder ett samarbete med Mercedes-Benz Sverige för att skapa säkra vägförhållanden. Tack vare ny teknik kommer vägars status att inrapporteras i realtid för att åtgärdas så snabbt som möjligt. 

Att Trafikverket håller reda på hur de svenska vägförhållandena ser ut är otroligt viktigt. Trafikverkets uppgift är att bygga och sköta landets vägar. På uppdrag av staten ska de se till att transportsystemet fungerar, något som i sin tur är en förutsättning för att samhället ska fungera. I detta ingår såväl byggnation, skötsel och drift som långsiktig planering. För att kunna utföra sitt arbete samlar myndigheten in data om svenska vägars skick en gång om året. Tidigare har denna insamling utförts av specialfordon som har passerat bestämda trafikpunkter vid varierande tidpunkter. Från och med i år kommer detta dock att ändras. Genom en upphandling har tyska Mercedes-Benz fått i uppdrag att kontinuerligt samla in data för att uppskatta status på svenska vägar. Data som kommer att erhållas från uppkopplade Mercedes-Benz-personbilar med känsliga sensorer och välutvecklat molnsystem.

Data i realtid

Det nya sättet att samla in data för att få reda på vägars skick är en lösning på ett fram till nu svårlöst problem. Trafikverket har gjort mätningar och samlat in data på fastlagda tider, data vars detaljrikedom det inte har varit några som helst problem med. Statusen på vägens yta och område omkring har varit korrekt, men däremot inte kunnat visa förändringar som sker mellan mätningarna. Med andra ord – man har inte kunnat få en korrekt bild av vägarnas faktiska status.

Tekniken gör det möjligt

Genom att låta personbilar mäta av exempelvis beläggningsskador fortlöpande blir det enklare för myndigheten att vidta åtgärder samt utföra vidare bevakning av vägarna.

Att denna metod ens lades upp som förslag har Trafikverket och Mercedes-Benz ny teknik att tacka. Först och främst krävs högkänsliga sensorer (350 kommer att användas i nuläget), körassistanssystem och Car-to-X-kommunikation som kan mäta av omkringliggande miljö. Att Mercedes använder sig av den senaste tekniken i sina standardfordon är en förutsättning för samarbetet och kan nu kan komma samhället till godo. För det andra behövs uppkoppling – vilket dagens nya bilar är i princip alltid är. I det tyska varumärkets fall handlar det om Mercedes-Benz Cloud. 

Hur går det till?

Från sensorerna, till molnen, via Mercedes datoralgoritm som rapporterar in allt från oförutsedda händelser och vågigheter på vägytan, till CX2-varningar för faror. Trafikverket tar emot data och genom det strategiska samverkansprojektet inom Vinnovas innovationsprogram InfraSweden öppnas helt nya möjligheter upp. Det kan handla om att upptäcka tjälskador och potthål, och att snabbare identifiera olika skador (vinterskador), såväl akuta som mindre brådskande. Med andra ord, man kommer att kunna samla in information och skador som annars har varit omöjliga att fånga upp. 

Fler enheter och aktörer är inblandande

Mercedes-Benz Sverige är ett av tre företag som Trafikverket har tecknat avtal med för projektet. De övriga två är NIRA Dynamics och Univrses. Genom Mercedes-Benz Sverige involveras tre enheter: Mercedes-Benz Sverige AB, Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH och Mercedes-Benz AG.

Anonymiserad data

All inhämtad information kommer att behandlas som anonymiserad fordonsdata. För att data ska få användas krävs det att bilägaren har godkänt att dela data via bilens ”Mercedes me” app. Att erhålla så pass mycket adekvat och aktuell information på kontinuerlig basis är att ge myndigheten unikt beslutsunderlag. Förhoppningarna är att samarbetet kommer att göra att alla inblandade aktörer kommer att kunna använda sig av varandra. Kunskaps-, resurs- och erfarenhetsutbyte för att driva innovation, teknik och samhällsutveckling framåt.

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *