Artificial Intelligence, News

Meta skapar en AI-superdator för metaverse

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

Meta bygger just nu en AI-superdator för deras metaverse som förväntas bli färdig i mitten av 2022. När den är färdigutvecklad hävdar Facebook att det kommer vara den snabbaste AI-superdatorn i världen. I nuläget, när den ännu bara är delvis utvecklad, så rankas den redan som en av världens mest kraftfulla maskiner. 

Men hur fungerar AI-superdatorn, och vilka möjligheter och risker finns det?

Metas AI-superdator kallas för AI Research SuperCluster (RSC) och skapas för att möjliggöra avancerad AI forskning och innovation. Detta utvecklas primärt genom att träna RSC med enorma mängder användargenererad data från Facebooks egna servrar. 

RSC kommer med hjälp av all data tränas i natural language processing (NLP); att förstå naturliga språk, samt i computer vision; att förstå digitala bilder. Förhoppningen är att utveckla RSC så att den även skall kunna förstå hundratals språk och kunna analysera texter, bilder och videos tillsammans. Detta hoppas Meta kommer vara möjlig i och med den stora mängd data de besitter.

För att lyckas bygga RSC krävs det högpresterande infrastruktur i form av kraftfulla GPU:er som är kopplade till varandra. I dagsläget består RSC av 6.080 GPU:er, med siktet på 16.000 GPU:er vilket kommer bli världens största nätverk skapad av sin sort.

Vad RSC kommer användas till

Om RSC blir färdigutvecklad kommer det bli ett AI-system som skulle kunna revolutionera AI-forskning och hjälpa till med att utveckla relaterade områden såsom robotik, embodied AI, och multimodal AI. Med en AI-superdator som kan förstå hundratals naturliga språk, skulle den kunna användas för att exempelvis översätta flera olika språk simultant, i nutid, i stora grupper av människor. Detta skulle förenkla samarbeten inom forskning och tillåta för bättre samarbeten i olika typer av spel. Språkbarriärer skulle kunna bli ett problem från förr.

Meta har dessutom siktet satt på att skapa en metaverse, där AI-drivna system och applikationer kommer ha en central roll. RSC, om lyckad, kommer därmed bli grunden till metaverse, och behövs för att Meta skall kunna lyckas med sin vision. Som företag kommer även Facebook ha nytta av RSC för att identifiera skadliga innehåll. Med en superdator som kan tolka språk, bild, och video kommer Facebook få mycket bättre översyn på innehållet i deras plattformar. 

Potentiella faror

Meta (Facebook) har under de senaste åren blivit hårt kritiserade för problematik kring personuppgifter och personlig data. Det är den typen av data, från deras egna servrar, som kommer användas för att träna RSC, vilket skapar en oro kring säkerhet med personlig data.

Enligt Meta har RSC designats från grunden med ett säkerhetstänk kring data och de hävdar att Meta tränas med krypterad användargenererad data som inte dekrypteras förrän precis innan användning. RSC skall heller inte vara kopplade till det större internet, varken med inkommande eller utgående kopplingar.

Metas AI-superdator har därmed potentialen att förändra framtiden för AI-forskning inom många olika områden samt tillåta Meta att skapa metaverse och bli ägaren av världens mäktigaste superdator.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *