Sustainable Tech

MITs nya uppfinning mäter luftföroreningar och går att 3D-printa

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

Forskare på MIT (Massachusetts Institute of Technology) har släppt ett nytt open source verktyg. Den mäter luftföroreningar, kan monteras på fordon och skapas billigt med 3D-printing. De hoppas att denna uppfinning kommer att bidra till att många fler börjar mäta mängden luftföroreningar runt om i hela världen – och att denna data delas med varandra.

Fler mätningar av luftkvalitet

Just nu finns det få mätstationer i de flesta städer som mäter luftkvalitet, och därför har vi dålig tillgång till specifik mätdata för olika platser. I staden Boston i USA, till exempel, finns endast tre mätstationer för hela området – vilket är konstigt då luftkvalitet kan skifta mycket mellan olika områden i stadsmiljöer. Med tanke på hur farligt det kan vara andas in luftföroreningar, så bör detta förändras.

Verktyget som forskarna på MIT har skapat kallas Flatburn. Den marknadsförs som ett redskap som förhoppningsvis ska bidra till fler mätningar av luftkvalité över hela världen och som dessutom kan skrivas ut billigt med hjälp av 3D-printing. Projektet finns på Github som ett open source projekt.

Om Flatburn

Bild: MIT

Flatburn är ett projekt som publicerats av flera olika forskare från universitet i både USA och Norge. Verktyget drivs av solpaneler och kan monteras på fordon med hjälp av magnetiska plattor. Inuti finns bland annat en antenn och lagerutrymme för insamlad data. Om man inte har tillgång till en 3D-printer går det även att beställa delarna billigt. 

Förutom att ge ut verktyget som ett open source projekt, så delar forskarna även med sig öppet om all information som rör hur man bygger den, hur den kan användas, och hur insamlad data kan tolkas. Flatburn är en del av ett större projekt som kallas City Scanner.

Förhoppningarna är att individer runt om i världen skall kunna använda verktygen för att mäta luftkvalitet, och tillsammans med andra arbeta för att identifiera källan och koordinera för att minska utsläppen. De hoppas även att deras initiativ kommer inspirera andra till att följa deras fotspår för att tillsammans förbättra miljön.

Lika bra som andra mätare

Konceptet påbörjades redan under 2017 och har genomgått många prototyper sen dess i olika format. De flesta av testerna har gjorts i olika städer i USA där resultatet jämförts med andra verktyg som mäter luftkvalitet. Den senaste prototypen har visat sig vara lika effektiv som andra mätare, vilket är viktigt för att kunna gå vidare med informationen till myndigheter och byråer. 

Flatburn har också även vissa svagheter. En svaghet är vad forskarna kallar för “drift”, vilket är en gradvis förändring av verktygets läsningar över tid. Även “åldrande” på grund av att verktygets fysiska tillstånd kommer förändras över tid. Trots dessa svagheter tror dock forskarna att mätaren kommer fungera bra och ge trovärdiga värden. 

Skapa din egen Flatburn

Om du är intresserad av att skapa en egen Flatburn kan du enkelt besöka den officiella hemsidan där det finns filer för 3D-printing. Man kan även beställa andra delar såsom solpaneler som energikälla och magneter som kan användas för att fästa verktyget på ett fordon.

Detta projekt är ett av flera i världen som nu satsar på att ge individer möjligheten att mäta luftkvalité i sin näromgivning. Även stora företag såsom IKEA satsar på att erbjuda luftmätare till vanliga hem för låga priser. Förhoppningsvis kan dessa uppfinningar och produkter bidra till ökad medvetenhet samt gemensamma handlingar för att minska utsläpp.

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *