Disruptive Tech, Sustainable Tech

NASA och Boeing arbetar på en ny miljövänligare design för flygplan

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

NASA och Boeing arbetar tillsammans för att skapa en ny flygplansdesign som ska vara miljövänligare och släppa ut upp till 30 procent mindre avgaser. Samarbetet förväntas pågå ända fram tills början av 2030-talet, och förväntningarna är att upptäckterna skall implementeras i kommersiellt bruk.

NASA har designat flygplan tidigare

NASA må vara mest kända för sina utomjordiska utforskningar och rymdraket. Detta är inte första gången som de arbetar med flygplan. De har redan tidigare även designat flygplanen X-57 Maxwell och Super Guppy.

Bill Nelson, NASAs administratör säger i ett pressmeddelande att NASA alltid har bidragit till flygtekniker och att deras bidrag varit omfattande. Nu fortsätter deras arbete för att göra flyg mer hållbart och pålitligt. 

Samarbete med Boeing

Målet med samarbetet mellan NASA och Boeing är att producera och testa nya tekniker och flygplan som använder bränsle mer effektivt. De hoppas att uppfinningarna kommer tillämpas utbrett i kommersiell form redan under 2030-talet.

Den nya tekniken kommer, förhopningsvis, vara färdig och testad under slutet av 2020-talet, så att den så snart som möjligt kan implementeras. Till detta, kommer NASA investera 420 miljoner dollar över 7 år. Boeing och partners kommer att bidra med ungefär 735 miljoner dollar.

Om projektet

Projektet sker under NASAs Integrated Aviations Systems Program. I projektet skall NASA själva enligt uppgörelser bidra med teknisk expertis och faciliteter för tester och demonstrationer.

Boeing och andra samarbetspartners ska föreslå den tekniska planen och koncepten, samt stå för hårdvaran och själva flygplanen. NASA kommer därför inte tillgodose uppdraget med någon hårdvara men kan enligt avtalet tjäna pengar på samarbetet.

Sättet NASA kan tjäna pengar på är genom att ta del av projektets testdata, och tillhörande teknik, för att sälja vidare eller på andra sätt kapitalisera på det. På så vis hoppas de även att tekniken blir kommersiella så fort som möjligt.

Ny design för flygplanets vingar

Bill Nelson håller i miniatyr av ett flygplan med Transonic Truss-Braced Wing.

Bild: NASA/Joel Kowsky. Bill Nelson håller i miniatyr av ett flygplan med Transonic Truss-Braced Wing.

Projektet berör främst ett nytt koncept för hur flygplansvingar kan vara utformade. Det nya konceptet och designen kallas för The Transonic Truss-Braced Wing.

The Transonic Truss-Braced Wing involverar en design för flygplan med extra långa och smala flygplansvingar, som sitter högre upp på flygplanen. Denna design minskar drag, vilket gör att flygplanen blir mer bränsleeffektiva än traditionella flygplan. 

Målet är att minska utsläpp med upp till 30 procent med den nya designen, i kombination med andra utvecklingar som berör material och systemarkitektur. Designen skall kunna appliceras både på mindre och större flygplansmodeller. 

Utmaningen

Enligt NASA har kunskapen för den här typen av design funnits länge. Om man ökar bildförhållandet (eng: aspect-ratio) av vingarna, så minskar man naturligt dess drag på flygplanet.

Utmaningen har varit att skapa strukturen som behövs för denna typen av design utan att lägga på för mycket extra vikt på flygplanet. I och med detta kommer projektet kräva forskning kring material och systemarkitektur. 

En bra satsning

Trots att det i många år har uppmärksamhet av media och forskning att flygning har många negativa effekter på miljön, så fortsätter människor att flyga. Likt satsningen på eldrivna bilar, kan satsningen på miljövänligare flygalternativ potentiellt vara den enda vägen att gå för att rädda klimatet. 

Det kan dock dröja många år tills dess att projektet blir färdigt och dessutom rullas ut i större kommersiell skala. När och ifall de lyckas, så hade en minskning av 30 procent färre avgaser för en flygresa vara enormt. Så låt oss hoppas på att detta projekt mellan NASA och Boeing når sina mål.

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *