Artificial Intelligence, Disruptive Tech

Om Googles nya AI – Bard

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

I februari 2023 presenterade Google sin nya AI, Bard. Bard är en chattrobot som kan hålla dialoger, svara på frågor, samt författa texter och poesi. Bard planeras till att börja med att implementeras i Google Search för att generera längre och mer informativa utdrag (eng: snippets) direkt i sökresultaten – men vidare implementationer är sannolika.

Googles tidigare forskning inom AI

Google har länge satsat på utveckling inom AI, som med Deepmind, och är en av världens ledande företaget inom det. Mycket av deras tidigare arbete inom AI ligger nu som grund för de AI-applikationer som idag börjar ta plats på marknaden. De samarbetar också med andra forskningsinstitut och universitet för att föra teknikutvecklingen framåt.

Företaget har främst arbetat inom fältet maskininlärning, där de har skapat algoritmer som lär sig från data. En av deras mest kända tidigare AI-produkt är Google Assistant, en virtuell assistent som förstår sig på naturligt språk och som kan svara på användares frågor. Vidare har de även implementerat AI i andra tjänster såsom Google Search, Google Translate, och Google Photos. 

Bard – Expert på text

Googles nya satsning, Bard, är en AI som är specialiserad på text och som beskrivs som en chattrobot som kan hålla dialoger. Utöver det kan Bard även generera både poesi och efterlikna kända poeters stil och ton. Likt andra AI-modeller som genererar texter bör man dock vara försiktig med att kopiera innehållet då det kan innehålla upphovsrättsskyddat material.

Modellen är driven av LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), vilket är Googles egna språkmodell och drar data och information från internet. Bard har utvecklats så pass långt att den nu har blivit tillgänglig för en första rond testare.

Implementation i Google Search

A gif on two mobile screens showing the functions of AI Bard

Bild: Google

I hjärtat av Googles verksamhet är deras starka sökmotor. Företaget har som mål att göra information och kunskap tillgänglig till alla. Utöver enkel fakta, är människor även ute efter insikter och djupare förståelse, vilket har varit en utmaning för Google att kunna erbjuda tidigare.

Naturligt språk kan utformas på en mängd olika sätt för att undersöka en och samma fråga, och användare vet inte alltid själva vilken information de behöver. Av den anledningen har Google behövt utveckla smartare chattrobotar som kan ge svar som innehåller olika typer av åsikter, perspektiv, och uppgifter.

AI har i detta läge varit användbart för att sy ihop insikter för frågor som det inte finns ett enda rakt svar på. Med AI implementerat i Search kan Google nu erbjuda komplex information, i olika perspektiv, på ett lättförståeligt sätt. Dessa funktioner kommer snart att bli tillgängliga i Google Search.

Vidareutveckling

Utöver att implementera modellen i sina egna produkter, vill Google även tillåta andra att ta del av tekniken för att kunna bygga vidare på det. De planerar därför att bjuda in andra företag, utvecklare, och skapare för att testa deras modeller. Vidare vill de även involvera startups såsom C3.ai och Anthropic, via partnerskap med Google Cloud.

Bard kan därmed snart väntas att bli implementerat i Google Search. Den kommer kunna erbjuda mer nyanserade sökresultat och effektiva sammanfattningar av innehållet av sökresultat. Likt många andra chattrobotar återstår dock fortfarande problemet med faktagranskning och att AI-genererat innehåll kan vara opålitligt. Men med fortsatt utveckling kan vi hoppas på att AI-genererade texterna kommer bli alltmer pålitliga. 

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *