Technology

Revolutionerande ögonskannerteknologi med potential att upptäcka sjukdomar tidigt

" "

Kristina Bate Holmberg, Journalist
@uxconnections

Nu har forskare utvecklat en ny ögonskannerteknologi med revolutionerande egenskaper. Den nya ögonskannern är en del i ett stort EU-projekt – MOON-projektet – i vilket bland annat MedUni Vienna och en rad andra partners deltar. Tekniken, som bygger på att man förenar två välkända tekniker, har potential att upptäcka neurodegenerativa sjukdomar i mycket tidigt skede. Inte nog med det, även diabetes och andra ögonsjukdomar kan upptäckas i god tid tack vare den nya skannern.

Vad forskarna har gjort är att kombinera kapaciteten hos optisk koherenstomografi (OCT) och ramanspektroskopi i en enhet. Detta är första gången man lyckats skapa en multimodal enhet med dessa två tekniker, som kan avläsa data från det levande mänskliga ögat. Låt oss gå igenom respektive teknik för att få större förståelse för den nya ögonskannern.

OCT-undersökning

Under en OCT-undersökning använder man sig av en teknik som undersöker ögats vävnader. Sjukliga förändringar i näthinnan (retina) identifieras genom att en maskin skickar in ljus. Ljuset reflekteras mot ögats vävnader vilket möjliggör att mycket förstorade snittbilder erhålls. Det är alltså dessa som visar om man har onormala variationer i näthinnan. Exempel på variationer är skador på synnerven, skador på näthinnan och svullnad i gula fläcken. 

" "

Ramanspektroskopi

Ramanspektroskopi är idag en flitig, global använd teknik där man påvisar molekyler i exempelvis celler och material. Detta möjliggörs genom att man använder laser som mätinstrument för att analysera och studera processer och reaktioner. Lasern gör att ljussignaler återfås, vilka kan tolkas och därmed ge information. De allra flesta signalerna är starka, men vid ramanspektroskopi är det de svaga som är av intresse. De svaga, alltså de finaste molekylära vibrationerna, även kallade ramanspektroskopsignalerna, är signalerna som avläses vid ramanspektroskopi. 

1+1=3

Det är alltså OCT och ramanspektroskopi som tillsammans skapar den nya multimodala ögonskannern. Man tar även artificiell intelligens (AI) till hjälp för ytterligare kontrastförbättring av OCT-bilderna av kärlen i näthinnan. Teknologin kopplar alltså ihop visualisering av ögats inre struktur med molekylär information. OCT ger den högupplösta bilden, och ramanspektroskopin ger molekylär karakterisering, med andra ord, sammansättningen av vävnaden. Detta öppnar upp för helt nya möjligheter inom vården. 

" "

Nya möjligheter för sjukvården

Att tidigt upptäcka vilken sjukdom som helst, ökar självklart chanserna till att hämma eller förhindra dess utveckling. Inte minst gällande ögonsjukdomar och neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom. För ögonsjukdomar faller det sig naturligt att undersöka den känsliga näthinnan. När det kommer till neurodegenerativa sjukdomar kan undersökningar av vävnader i retina också vara avgörande.

Det beror på sjukdomars biokemi. Biokemiska förändringar till följd av processer kopplade till sjukdomar, inträffar betydligt mycket tidigare än symtom och faktiska vävnadsskador. I regel är dessa sjukdomsförlopp, både kopplade till ögat och nervcellerna, irreversibla – vävnadsskadan kan inte repareras. Detta faktum gör värdet av tidig upptäckt änmu viktigare. Den nya ögonskannerns bildstorlek och bildkvalitet är bättre än vad man någonsin lyckats åstadkomma tidigare. Detta gäller såväl strukturell avbildning som funktionell och spektroskopisk identifiering. Potentialen är således enorm. 

Framtidsplaner

Vidare genomför forskarna, i skrivande stund, kliniska prövningar inom oftalmologi, neurologi, nuklearmedicin och klinisk farmakologi. Även på avdelningen för oftalmologi och optometri vid det medicinska universitetet i Wien pågår studier. Redan nu förbereds även undersökningar där man ska se den nya ögonskannerns förmåga att upptäcka Alzheimers sjukdom, multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom. Målet är att skapa en ny standard inom näthinnediagnostik med högre träffsäkerhet med hjälp av den nya skannern. 

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *