Disruptive Tech, Sustainable Tech

Schweiziskt företag bygger ett intercity-nätverk av tunnlar för automatiska robotar

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

För att möta mängden e-handel i världen behöver vi effektivare transportmedel som inte påverkar våra befintliga vägar, gator, och trafik negativt. Företaget Cargo Sous Terrian har kommit med en idé om att skapa ett underjordiskt nätverk av automatiska frakt-poddar.

Ökad mängd e-handel

Mängden e-handel har ökat alltmer under det senaste decenniet. Inte minst under Covid-19-pandemin då människor runt om i världen vände sig alltmer mot internet för sina shoppingbehov. Vi handlar idag så pass mycket på nätet att det har blivit en utmaning att frakta alla varor till slutdestinationen på ett sätt som inte påverkar infrastruktur, transportnätverk, och trafik negativt. 

Sannolikheten att människor skulle minska mängden internethandel är inte särskilt trolig. Vi behöver därför komma på lösningar och planera inför en framtid som kan hantera den stora mängden e-handel.

Idén om underjordiska frakt-nätverk

Det schweiziskt företag, Cargo Sous Terrain, har idén om att lösa utmaningen genom att bygga underjordiska nätverk av tunnlar, där stora pods av lastpallar förflyttas mellan olika nav. Frakt-poddarna planeras att vara automatiska, elektriska, och kunna plocka upp och lämna av frakt från designerade platser. Nätverket skall kunna köras konstant, likt ett löpande band i fabriker. 

Idén är att poddarna ska röras i relativt långsam hastighet, vilket skiljer sig från andra visioner om framtida frakt-nätverk som har baserats på att röra sig så snabbt som möjligt. Några exempel på sådana konkurrerande idéer är användning av drönare, robotsvärmer, och underjordiska nätverk av PVC-rör. 

Cargo Sous Terrain (CST) fokuserar däremot på konstant hastighet istället för fart. Idén är närmare sagt att poddarna ska röra sig på en konstant hastighet av 30 kilometer per timme, dygnet runt. Företaget menar vidare på att poddarna ska drivas av 100 procent förnybar energi. Detta hade, i sin tur, lett till minskade utsläpp jämfört med konventionella fraktmetoder. 

Problemet det löser

Det finns redan idag en problematik med att fraktfordon tar upp en stor portion av trafik i tätortsområden. CST hävdar att deras uppfinning och lösning hade kunnat minska trafiken för frakt av tunga varor i schweiz i upp till 40 procent. En sådan påverkan innebär att vi frigör utrymme på ovan mark för att skapa mer plats för människor, oavsett land.

De som stöttar idén, såsom Adolf Ogi, före detta medlem av schweiziska förbundsrådet, menar på att detta projekt är en absolut nödvändighet för att vi skall kunna ha en funktionell infrastruktur för transport i framtiden. CST berättar även att utvecklingen och planeringen just nu görs i samarbete med framtida användare och att de har stöd från stora bransch-representanter. 

Framtiden

A map of switzerland with an open tunnel in the front of it. In the tunnel there are white pods being transported.

Idén har ännu inte blivit verklighet, men i Schweiz har nu planeringen av nätverkets första del påbörjats. Den första delen planeras att bli 70 kilometer lång och bli färdig år 2031. Den första delen av nätverket förväntas kosta tre biljoner schweiziska Francs. 

Denna plan om att bygga ett underjordiskt automatiserat nätverk för frakt är en idé som möter framtidens behov rätt på. Om Cargo Sous Terrain lyckas med projektet kan det innebära en stor förändring för hur våra varor fraktas i framtiden, och det kan bli en egenskap som utgör Schweiz till en smart framtidsstad.

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *