Technology, Travel

Star Harbor – Världens första privata rymdakademi

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

Mänskligheten har gjort stora framsteg under de senaste decennierna mot visionen att leva och transporteras mellan jorden och rymden. Diskussioner kring ämnet behandlar oftast frågor kring teknik och ekonomi. Däremot har det till stor del förbisett utmaningen om tillgänglig arbetskraft i form av astronauter, ingenjörer och entreprenörer. Det är detta glapp som Star Harbor Academy hoppas på att fylla.

Rymdresor i dåtid, nutid, och framtid

Tidigare har rymdresor och forskning framförallt bedrivits av statliga institutioner och därmed även ansvaret för utbildningen av kompetent arbetskraft. Under de senaste åren har däremot flera betydande privata aktörer, så som SpaceX, Blue Origin, och Virginia Galactic tagit plats i rymdindustrin. Dessa företag har redan genomfört, och planerar att i framtiden genomföra ännu fler bemannade rymdresor inom den privata sektorn. 

En betydande händelse inom den privata sektorn var när SpaceX i början av April 2022 lyckades skicka iväg en farkost till International Space Station med en besättning bestående av uteslutande privata medborgare. Denna händelse var en stor milstolpe för rymdfärd inom privata sektorn.

Om dessa företag når fortsatt framgång, kommer det innebära att många fler människor får möjligheten att uppleva en rymdfärd under 2030-talet. Detta kommer i sin tur öka efterfrågan på utbildad arbetskraft och personal för att bemanna och möjliggöra dessa rymdfärder. Det vill säga, i form av astronauter, ingenjörer och entreprenörer. Det är precis det här behovet som rymdakademin Star Harbor Academy ämnar åt att fylla.

Star Harbor Academy

" "

Star Harbor Academy är världens första rymdakademi som ägnar sig åt att utbilda ny personal i form av astronauter, ingenjörer och entreprenörer till framtida rymdfärder inom den privata sektorn. I ett pressmeddelande menar Star Harbor Academy på att det nu sker en renässans inom rymdindustrin där vi har möjlighet att fostra en ny generation av ”explorers, innovators, entrepreneurs, educators, and technologies” för att skapa ett arv för framtida generationer.

Mycket talar för framgång för Star Harbor Academy. De har bland annat lyckats införskaffa all avancerad utrustning och redskap som behövs för att utbilda rätt kompetens. Dessutom sitter Star Harbor på en stor grupp före detta astronauter, NASA-tjänstemän och ledande flyg- och rymd chefer, som vet vad som krävs för att utbilda fulländad personal. De som bygger upp Star Harbor Academy är med andra ord människor som redan verkat och lyckats inom rymdindustrin och vill bygga vidare på sin vision för framtiden.

Star Harbor Academy vill utöver målet med att utbilda ny arbetskraft till rymdfärder, även erbjuda företag att ta del av deras resurser. Företag kommer då kunna testa deras teknik i realistiska rymdfärdsförhållanden innan lansering. Genom att kombinera bägge tjänsterna kan resultatet innebära en sänkt barriär för att komma in i rymdbranschen. Detta kan vara startskottet på ett revolutionerande fält.

Implikationer

Idén att människan skall kunna resa, vistas i, och frodas i rymden är, och har alltid varit, en spännande idé. Vi har nu dock passerat idé-nivån och gått in i en ny period där rymdfärder kan bli en verklighet för den vanliga människan. För att förverkliga denna vision krävs det två saker. Den första är att privata aktörer inom rymdsektorn får möjligheten att förverkliga kommersiella rymdfärder. Slutligen måste barriären för att ta sig in på denna marknad sänkas. Det är precis detta som Star Harbor Academy ämnar att bidra till och kanske kommer denna utveckling resultera i att du, eller jag, kan få uppleva en första rymdfärd under vår livstid. 

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *