Disruptive Tech, Start-ups

Startup-företaget Figure vill skapa världens första kommersiellt gångbara humanoida robot

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

Intresset för att skapa humanoida robotar har länge varit stort. Hittills har inget företag lyckats skapa en generell (eng: general purpose) humanoid robot, som dessutom är kommersiellt gångbart. Det nya startup-företaget Figure planerar att bli först med att lyckas.

Om Figure

Figure är ett startup-företag som arbetar med både AI och robotik och grundades 2022 av Brett Adcock. Motivationen bakom satsningen ligger i att det finns en arbetskraftbrist i USA, och i andra länder, speciellt gällande farliga och oönskvärda yrken. Samtidigt så behövs den typen av arbete genomföras för fortsatt tillväxt.

Lösningen på arbetskraftbristen kan enligt Adcock ligga i automation och intelligenta homanoida robotar som arbetar tillsammans med människor för att öka produktivitet. Han var dock inte först med idén, då många företag runt om i världen har haft samma mål i sikte i flera decennier.

Det som kan skilja Figure från andra företag är bland annat deras högt kompetenta team bestående av 40 industriexperter som tillsammans har mer än 100 års erfarenhet inom AI och humanoida robotar. Experterna har tidigare arbetat på framstående företag såsom Boston Dybamics, GoogleX, Tesla, Apple SPG och IHMC.

Figure 01

Figure 01 is presented

Bild: Skärmavbild future.ai

I ett pressmeddelande från början av Mars avslöjar och presenterar Figure sina planer om att skapa en helt ny generell humanoid robot som de kallar för Figure 01. Målet är att Figure 01 som ska bli världens första kommersiellt gångbara generella humanoida robot. 

Roboten, Figure 01, kommer inte endast ha en humanoid kropp. Företaget satsar även på att den ska komma med avancerad artificiell intelligens som är anpassningsbar till flera olika industrier och yrken. De tänker sig bland annat att roboten skall kunna arbeta med tillverkning, i lager och detaljhandel, samt logistik. 

På sikt är ambitionen att Figure 01 kommer vara så pass generall att den kommer kunna anpassas till alla möjliga applikationsområden där människor arbetar. Som exempel nämner de hemassistans, äldreomsorg, och arbete i att bygga saker på andra planeter.

Generell jämfört med specialiserad robotik

Future goals and visions for Figure

Bild: Skärmavbild figure.ai

En av de egenskaperna som gör Figures ambitioner annorlunda från många andra företag är deras hopp om att skapa en generell (eng: general purpose use) robot. Detta innebär en robot som har en intelligens och funktionell kropp som kan appliceras i alla olika typer av miljöer och scenarion. Likt hur en människa kan vara flexibel och applicera sin intelligens och förmågor i olika områden.

Denna ambition skiljer sig från många andra företag som istället satsar på att bygga specialiserade robotar och artificiell intelligens. Specialiserade robotar och AI riktar in sig på en viss typ av arbetsuppgift, område, eller intelligens såsom specifikt arbeta på lager eller hemassistans. 

Figures grundare Adcock menar på att de tror att generella humanoida robotar har mer potential än specialiserade robotar. Han säger också att det är troligt att Figure 01s första utvecklingar kommer vara strukturerade och repetitiva. Däremot kommer den att utvecklas med hjälp av maskininlärning och mer avancerad mjukvara.

Positiv påverkan på människor

På Figures hemsida kan man hitta vad de kallar sin mästerplan. Den inkluderar målet att de vill ha en positiv påverkan på mänsklighetens framtid. Detta genom att tillägna sina resurser för att utveckla teknik som förbättrar framtida generationers liv. De hoppas på att robotarna de skapar kommer kunna eliminera behovet för människor att utföra farliga och oönskvärda arbeten så att vi kan leva mer lyckliga och meningsfulla liv.

Företaget är dock väldigt nytt och har ännu inte utvecklat färdigt sin första prototyp. Visionen är med andra ord fortfarande bara en vision. Däremot, med tanke på vilka experter och industriledare som Figure har med i sitt team, så är det inte alls omöjligt att de kommer lyckas skapa något som kommer att både imponera och driva tekniken framåt.

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *