AR / VR

Startup som låter dig återuppleva minnen med hjälp av 3D-videor och AR

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

Wist, före detta Vivid, vill hjälpa människor att återuppleva minnen på ett helt nytt sätt. Med hjälp av sensorer som finns i nyare modeller av mobiltelefoner omvandlar Wist vanliga videoinspelningar till tredimensionellt format. Dessa inspelningar kan sedan spelas upp med hjälp av AR (augmented reality).

Om Wist

Wist är grundat av Andrew R McHugh, en tidigare anställd hos Samsung där han arbetade med bland annat AR/VR design. I början kallades projektet för Vivid, och inleddes med motivationen att använda teknik för att hjälpa människor att komma ihåg sina minnen bättre, skriver Andrew i en artikel.

I dagsläget har Andrew byggt en första version av Wist som han fortsätter att förbättra, samtidigt som han söker efter en ytterligare teknisk medgrundare. Projektet har blivit uppmärksammat av bland annat Interesting Engineering och Business Insider India. För den som är intresserad att testa appen själv kan man skriva upp sig på beta-väntlistan på den officiella hemsidan.

Tekniken bakom

För att använda Wist behöver användaren inget mer än en modern mobiltelefon, och förmågan att ta vanliga videor. Många moderna mobiltelefoner har nämligen sensorer som Wist använder för att återskapa vanliga videor till 3D-format. Med rätt kombination av hårdvara och mjukvara kan en helt vanlig människa få möjligheten att återuppleva sina minnen i 3D.

3D-videor skapas med en teknik som kallas stereoskopi, där man använder sig av två uppsättningar bilder på samma scen, från två lite olika vinklar. Detta motsvarar sättet människan ser världen med hjälp av både vänster och höger öga. Många nya mobiltelefoner kommer med flera uppsättningar kameror som kan fånga djup, och dessutom sensorer såsom LiDAR. Dessa sensorer har Andrew McHugh nämnt att Wist använder.

Utöver kameror och LiDAR-sensorer kan många moderna mobiltelefoner även fånga in tydliga färger, ljud, och annan information kring miljön runtomkring. Allt detta kan kombineras för att återskapa rikare upplevelser av gamla inspelningar.

Verkligare upplevelser med 3D-videor

Videor i 3D har fördelen att återskapa minnen i mer fördjupade former och skapar mer engagemang för tittaren. Sådana minnen kan vara personliga, men går även att tillämpa för undervisningssyften och appliceras inom andra områden såsom spel och underhållning.

Med vanliga videor i 2D tittar vi bara på platta bilder. Med 3D däremot kan vi få upplevelsen att vi faktiskt befinner oss i scenen. Till exempel med hjälp av VR-glasögon, eller att scenen finns i verkligheten, med hjälp av AR. 

Framtiden och svårigheter

Det faktum att fler och fler människor nu har tillgång till mobiltelefoner med avancerad teknik och smarta sensorer öppnar upp för många nya möjligheter. Att kombinera 3D-videor med tekniker såsom AR och VR har länge varit en framtidsvision, och innovativa lösningar såsom Wist är ett steg på vägen. 

Däremot finns det fortfarande gott om svårigheter för att göra tekniken så bra som möjligt. Framförallt kring hur man kan integrera inspelningar på ett realistiskt sett i AR utan brus, och hur man får bort upplevelsen av åksjuka med VR. Än idag har inte tekniken blivit tillräckligt utvecklad för att bli brett använt, men det kanske inte dröjer länge till.

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *