Auto

Studie visar på att många förare missbedömer bilens självkörningsförmåga

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

Idag är det vanligt att nya bilar på marknaden släpps med funktioner som assisterar körning, med namn såsom ”Autopilot”  och ”Cruise”. En alarmerande studie visar dock på att många bilförare inte förstår den begränsade kapaciteten för dessa funktioner. Detta kan i sin tur leda till risker med att förare inte är tillräckligt uppmärksamma under körning. Lösningen ligger i att bygga in fler övervakningssystem, samt att utbilda förare med korrekt information.

En studie har utförts för att undersöka frågan

En studie, utförd av Insurance Institute for Highland Safety (IIHS), visar på att många bilförare är bekväma med att behandla sina fordon som självkörande, fastän de egentligen inte är det. Detta medför att bilförare tror att de kan slappna av mer bakom ratten än vad som egentligen är säkert.

Det finns flertal aktiviteter som bilförare i studien anser vara säkert att utföra under assisterad körning. Exempel på detta är att ta bort händerna från ratten och kolla bort från vägen i flera sekunder. En del bilförare hade till och med uppfattningen att de kunde utföra andra aktiviteter samtidigt, orelaterat till körning, såsom att sova och läsa.

I de ovan nämnda fallen stämmer inte förarnas uppfattningar överens med faktiska riktlinjer om vad som anses vara tryggt att göra under assisterad körning. Riktlinjerna under assisterad körning är att förare alltid skall vara fullt uppmärksamma och beredda att agera ifall något skulle inträffa.

Övervakning och skyddssystem på plats

Risken för att förare inte är tillräckligt uppmärksamma under assisterade körning har i många fall redan tagits i beaktning i utforming av bilarnas system. Till exempel så har systemet GM Super Cruise inkluderat funktionalitet som följer användarens ögonrörelser (eng: eye-tracking) för att systemet skall kunna övervaka och bedöma om föraren är uppmärksam eller inte.

Super Cruise kan därmed identifiera ifall en förare har somnat bakom ratten eller kollar bort, och försöker återkalla uppmärksamheten genom visuella- och ljudbaserade signaler. Om detta inte fungerar så är systemet inställt på att bilen själv ska göra in till kanten och stanna. 

Andra system, såsom Teslas Autopilot övervakar ifall föraren har sina händer på ratten eller inte. Om systemet finner att föraren inte har händerna på ratten så försöker den tillkalla uppmärksamhet på liknande sätt som Super Cruise, via både visuella och ljusbaserade signaler.

Business Insider rapporterar att kritiker däremot anser att dessa skyddssystem inte är tillräckliga, med argumentet att det kan komma situationen då bilen inte vet hur den ska agera. Framöver kan vi därför förvänta oss att nyare bilar kommer med fler sensorer för övervakning och speciellt system som övervakar om föraren har tillräcklig med uppsyn. 

Förare vet inte vad begreppet självkörande betyder

" "

De bilar som ingick som exempel i studien hade endast en begränsad kapacitet för assisterad körning. Såsom förmågan att bibehålla en viss hastighet, anpassa hastigheten till bilen framför, samt hålla sig till en viss fil. Dessa funktionalitet uppfyller inte kraven för att anses vara helt självkörande. En helt självkörande bil skall kunna köra sig själv under alla omständigheter, utan att en människa behövs. 

Studien av IIHS visar dock på att en av anledningar till missförståndet är att många förare inte vet vad självkörande betyder. Därför överskattar de sin bils förmåga. En annan anledning ligger i att system är desginade på ett missvisande sätt. Dessa får användare att tro att systemen är mer kapabla än vad de faktiskt är. 

Slutsatsen är att det behövs fler användarcentrerade säkerhetsåtgärder för att fånga förares uppmärksamhet. Samt för att upplysa förare om deras roll och ansvar. Till exempel bör biltillverkare marknadsföra bilarna på rätt sätt från början. Dessutom bör de utföra kampanjer för att utbilda sina kunder mer.

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *