Energy, Sustainable Tech

Svenska projektet Oceanbird driver fartyg med hjälp av vindkraft

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

Projektet Oceanbird har varit ett samarbete mellan två svenska företag, Alfa Laval och Wallenius, tillsammans med KTH, SSPA och Trafikverket. Det gemensamma målet har varit att minska marinindustrins koldioxidutsläpp genom att arbeta på nya tekniker som sätter vindkraft på fartyg. 

Miljö, sjöfartsindustrin, och vindkraft

Likt många andra industrier behöver även sjöfartsindustrin minska sina utsläpp och påverkan på miljön, utefter Parisavtalet. Mycket av världens frakt, internationellt såsom nationellt, sker via lastfartyg och mest sannolikt kommer detta att fortsätta. Det ligger därför i allas intresse att satsa på nya tekniker och innovationer som kan minska sjöfartindustrins utsläpp.

Enligt International Windship Association finns det redan många kommersiella lastfartyg som är assisterade av tekniker baserade på luftkraft. Utöver Oceanbird finns det andra projekt som arbetar mot samma mål såsom amerikanska WindWings och franska Canopée.

Om samarbetet

De två svenska företagen, Alfa Laval och Wallenius, har tidigare samarbetat på projektet PureBallast. Deras tidigare samarbete blev en framgång och är idag ledande inom sitt fält. Niclas Dahl som även ledde det förra framgångsrika projektet, är nu VD för Oceanbird.

Oceanbird är även stöttat av svenska staten, via Trafikverket, som investerade 32 miljoner svenska kronor under åren 2019 till 2022. Projektet utvecklas även tillsammans med KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och SSPA. Kombinationen av företag, statlig stöttning, och högskola har skapat en effektiv blandning av experter från såväl offentlig, privat, och akademisk sektor. 

Konceptet

Enligt Oceanbird har konceptet visat på att det är möjligt att minska utsläpp från fartyg med upp till 90%, givet rätt förhållanden. Denna slutsats har baserats på datasimulationer och fysiska tester. 

Potentiella nackdelar är däremot att det kan bli en utmaning att få till precisa hastigheter. Detta kan innebära inflexibla ankomsttider samt att långsammare hastigheter kan ta längre tid över vatten, och i sin tur släppa ut mer avgaser. Enligt Oceanbird förblir deras fartyg dock ändå miljövänligare än andra alternativ.

Teknisk design

Oceanbirds fartyg går främst på vindkraft, men designen på fartygens segel liknar mer flygplansvingar än traditionella segel på båtar. Aerodynamik har därför varit en central del av att utveckla konceptet och tekniken. Båtens “segelvingar” består av ett huvudsegel och en klaff.

För att göra designen mer flexibel och anpassningsbar för tillfällen när det till exempel är starka vindar, eller behov av att minska upptagen yta, så kan de mindre delarna av vingen vikas in i det större. Sedan kan vingarna som helhet vinklas för att ta upp mindre plats. 

Till utseendet är designen minimalistisk och modern. Både vingarna och kroppen på fartyget har en vit färg som bas, med mindre svarta detaljer på fartyget. Oceanbirds logga finns både på sidorna och ovanpå.

Nuvarande status

Oceanbirds utveckling har gått bra under de senaste åren. Den första prototypen av fartyget med fullskaligt segel kommer att segla år 2024. Ambitionen är att man till 2026 kommer segla första Oceanbird fartyget med hela uppsättningen vindsegel.

Projektet har med andra ord hittills varit mycket lovande och om det lyckas kan det bli en stolthet för Sverige. Just nu pekar allt mot rätt håll, och vi kan alla hålla tummarna för vidare framgång!

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *