UX Connections är en designkonsultbyrå med kontor i London, Göteborg, New York och Sydney. Vårt team designar kundupplevelser och digitala produkter som era användare kommer att älska.VÅR PROCESS

Vi på UX Connections följer 6 designsteg för att skapa fantastiska användarupplevelser.


UX-Research

Vår user experience (UX) researchprocess avslöjar den djupa förståelsen som krävs för att kunna leverera effektiva digitala produkter som fungerar både för era användare och er verksamhet. Vi presenterar sedan slutresultaten i en rapport riktad till både kund och berörda intressenter.


“Personas gör användarinsikter tillgängliga, förståeliga och praktiska”


“Vi samarbetar med techpartners och utvecklare under hela processen och jobbar som ett team för att lösa eventuella problem som uppstår”


UX-Design

Med en grundlig förståelse av verksamhetens behov, användarens behov och tekniska begränsningar går vi vidare in i UX-designen. Det “magiska stoftet” inom UX är hur vi sedan transformerar våra undersökningsresultat till ett användargränssnitt som verkligen levererar, är enkelt att använda och påverkar ert KPI positivt.


“Våra initiala wireframe-skisser utforskar beteendet av kärnkomponenterna”


“Interaktiva prototyper kan användas för insamling av feedback från både intressenter och användare”


Kom i kontakt med oss

Om du vill ha hjälp med att designa de bästa digitala produkterna på marknaden, hör av dig!

hello@uxconnections.se