Sustainable Tech

Världens första flygning med jetbränsle gjort på koldioxid

" "

Kristina Bate Holmberg, Journalist
@uxconnections

Framtiden är nu! Som pionjärer inom koldioxidanvändning har bolaget Air Company visat att det är möjligt att flyga på rent CO2-bränsle. Flygningen öppnar dörrar för en snabbare omställning av flygbranschen.  

Fördelarna med att använda CO2 som källa till bränsle är många. Framför allt ligger vinningen i att CO2 i princip finns i obegränsade mängder i vår atmosfär. Eftersom kolets kretslopp är en naturligt förekommande del på jorden blir koldioxiden dessutom förnybar.  

Air Company är ett företag som idag är världsledande på att använda koldioxid i kombination med innovativa tekniker för att skapa bränsle och alkohol. Företaget är hjärnan bakom och använder sig av den patenterade AIRMADE™-teknologin för att skapa koldioxidneutrala produkter. Nu har de lanserat flygbränslet Sustainable Aviation Fuel (SAF) som äntligen har godkänts och flugits av det amerikanska flygvapnet i världens första CO2-negativa testflygning. 

För Air Company är syftet med det förnybara bränslet att agera där åtgärder ger stor skillnad och verka för en remarkabel förändring. Idag står flygindustrin, enligt IPCC, för mellan 2–3% av det globala CO2-utsläppen. Målet är att påskynda och leda omställningen till ett mer hållbart resande och en mer klimatsmart planet.  

Air Company har tagit fram AIRMADE™ SAF i samarbete med stora flygbolag såsom JetBlue, Virgin Atlantic och Boom Supersonic. Även det amerikanska flygvapnet har valt att ingå i samarbetet och var också de som stod för den första CO2-provflygningen som utfördes med ett obemannat flyg tankat till 100 % med AIRMADE™ SAF. Det omfattande samarbetet indikerar både på en framtida vilja och potential att utveckla möjligheten till klimatsmart flygande.

" "

Tekniken steg för steg 

AIRMADE™-teknologin är ett försök att efterhärma växternas fotosyntes. Förenklat är teknologin uppdelad i fem delar. Först fångas CO2 upp från industrianläggningar. Under detta steg fylls tankar med gasen varefter den kyls ner för att omvandlas till vätska. Nästa steg är att skapa väte genom elektrolys driven på förnybar el. Under elektrolysen delas vatten (H2O) till väte (H2) och syre (O2). Den skapade syrgasen släpps ut som ren luft i atmosfären, och vätgasen förs in tillsamman med CO2 in i en stor kolomvandlingsreaktor.

Tredje steget – kolomvandling – bygger på Air Companys patenterade och egenutvecklade kolomvandlingsreaktorsystem. I detta förenas och omvandlas den infångade industrikoldioxiden och det gröna vätet. I reaktorn finns ett fixerat rörformigt flödessystem. Gaserna stiger till varje rör som är fyllda med patenterad katalysator. Denna katalysator förenklar en kemisk reaktion som skapar en reaktorvätska bestående av alkoholer, alkaner och vatten. Steg fyra är destillation vid vilken rekatiovätskans komponenter separeras. Etanol och metanol delas från alkaner och vatten, vilket är möjligt tack vare de olika kokpunkterna. 

Sista steget är att helt enkelt slussa de föroreningsfria, kolnegativa AIRMADE™-alkoholerna och alkanerna till separata väskor. De förs vidare för distribuering, som slutligen blir till någon AIR-produkt (bränsle eller alkohol). Vattnet som skapas matas tillbaka till elektrolysatorn för att återanvändas i processen. Ett slutet system där allt sker i “ett steg” enligt Air Company.

" "

Problem kvarstår

Det har gjorts flera andra försök att omvandla koldioxid till bränsle genom  katalys där olika material används för att hitta den mest effektiva reaktioner. Förutom katalys (elektrokemisk), har termokatalytiska, fototermiska och fotokemiska processer testats. Slutsatsen är att just katalys ger den bästa slutprodukten i förhållande till använd energimängd. Problemet idag ligger i hur man ska få processen att både billigt och enkelt skalas upp. Air Companys teknik är patenterad och kostnaderna är i dagsläget skyhöga. Än så länge har inte heller tillverkningen av AIRMADE™ SAF pågått över en längre tidperiod. Därför bör just det vara nästa steg för att kunna garantera bestående effektivitet och tillförlighet även vid industriell produktion. Processen att göra CO2-bränslet kräver dessutom el, vilket gör att man måste försäkra sig om att källan till energin är grön. 

Metoden är dock revolutionerade och kan komma att bana väg för ett grönare flyg. Air Companys har kommit fram till att med AIRMADE™ SAF finns det en potential att minska flygens CO2-utsläpp med över 97 % jämfört med traditionellt jetbränsle. Detta innebär att metoden kan bidra till att merparten av utsläppen, som bidar till ökad växthuseffekt, kan komma att försvinna med en bränsleomställning. 

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *