Auto, News

Världens första krockdocka baserad på den kvinnliga kroppen

" "

Kristina Bate Holmberg, Journalist
@uxconnections

I årtionden har man testat säkerheten i bilar och konsekvenserna av bilkollisioner med krockdockor som är utformade efter en manlig genomsnittlig kropp. Nu har världens första krockdocka baserad på kvinnlig fysik tagits fram med målet att göra bilar säkrare för båda könen.

Säkerheten i bilar har sedan 1970-talet testats med så kallade crash test dummies, eller som de heter på svenska – krockdockor. Dockorna har framställts för att efterlikna människan med avseende på fysiologisk struktur och uppbyggnad. Målet har varit att med hjälp av krockdockorna, i så hög grad som möjligt, kunna förutspå en krocks följder på förare och passagerare. Att använda krockdockor ger en uppskattning på effektiviteten hos fordons säkerhetsfunktioner, såsom krockkuddar och säkerhetsbälten. Vad som dock inte har belysts i högre uträckning är att krockdockans design har varit baserad på den genomsnittliga mannens kroppsbyggnad och vikt. Fram tills nu. 

Svensk forskare bakom den kvinnliga krockdockan 

Doktor Astrid Linder är forskningschef på Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) i Sverige. 2014 blev hon docent i personskadeprevention på Chalmers tekniska högskola och år 2017 blev hon adjungerande professor i fordonssäkerhet. I sin roll som forskningschef ansvarar hon idag för utvecklingen av forskning inom krocksäkerhet och biomekanik. Hennes doktorsexamen fokuserade på whiplashskador vid bakre kollisioner. Den fokuserade även på utvecklingen av krockdockor. Inom detta område har hon valt att, genom det EU-finansierade projektet ADSEAT, utveckla en kvinnlig krockdocka. 

Seatbelt in a car

Hennes argument för projektet bygger på mångfald och jämlikhet mellan män och kvinnor i trafiken, samt ökad säkerhet för alla. Bland annat belyser hon hur krocktester som utförs av konsumentinformationsorganisationer, såsom New Car Assessment Program (NCAP), endast utgår från mannen i sina säkerhetskontroller och därmed rekommendationer. 

Kvinnor drabbas i högre grad av whiplashskador

Att det bör finnas krockdockor baserade på den genomsnittliga kvinnans fysiologi är av stor vikt. Idag är drygt hälften av alla förare kvinnor. Därtill visar statistiken att just kvinnor är benägna att erhålla allvarligare skador vid bilolyckor. En av de vanligaste skadorna vid kollisioner är whiplashskador. Kvinnor löper ungefär tre gånger så hög risk att drabbas av whiplashskador. Detta tros bero på att bland annat skyddssystemen och nackstöden är utformade efter mannen. Även fast whiplashskador inte är dödliga är de i många fall livslånga och bidrar till både lidande och höga samhällskostnader.

Car window that got crashed

Krockdockans design 

Hur se då den nya kvinnliga krockdockan ut? Vikten och längden är de absolut största skillnaderna. Den nya dockan väger 62 kilo och är 162 centimeter lång. Tidigare har man använd en barndocka (en förminskad manlig krockdocka) för att se hur kollisioner kommer att påverka kvinnliga förare. Då har dockan motsvarat en nutida tolvårings kropp på 48 kilo och 149 centimeter, vilket ger felaktiga resultat. För den nya dockan har, förutom vikt och längd, även kroppens uppbyggnad legat i fokus. Bålen hos en kvinna har geometriska skillnader i jämförelse med mannens vilket reflekteras i dockan. Hon har en annan tyngdpunkt och är mer framtung. Även ledstyvheten och muskelmassan är lägre hos kvinnor vilket dockan återspeglar. 

Testat dockorna i Linköping 

Hittills har man testat de nya dockorna i labb i Linköping genom att simulera trafikolyckor och analysera konsekvenserna. I krockdockorna har man placerat sensorer som registrerat relevant data såsom slaghastighet, krosskraft, böjning, vridmoment på kroppen och bromshastigheter. Sensorerna har även mätt de exakta fysiska krafterna som utövas på varje kroppsdel ​​vid en krasch. Dessutom har man undersökt hur dockans biomekanik påverkas av kollisioner bakifrån med låg hastighet – den främsta orsaken till whiplashskador.

I slutändan är målet att skapa bilar som är säkrare för kvinnor, och män. För doktor Astrid Linder handlar det om få bilindustrin att ta till sig datan och se vikten av att anpassa säkerhetssystemen och bildesignen. I slutändan bör varje bild vara framtagen och anpassad för både den genomsnittliga mannen och kvinnan

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *