Disruptive Tech

Världens längsta nedgrävda tunnel byggs nu mellan Tyskland och Danmark

Wendy Zhou, Journalist
@uxconnections

Tunneln som kallas Fehmarnbelt kommer att bli den snabbaste rutten mellan Skandinavien och Centraleuropa när den är färdigbyggd. Genom tunneln kommer både bilar, bussar, och tåg kunna köra åt båda riktningar, och förhoppningsvis kunna ersätta flygresor.

Om tunneln

I Fehmarnbelt kommer det finnas två dubbelfiliga motorvägar, separerade av en servicepassage, samt två elektrifierade järnvägsspår. Detta innebär att både bilar, bussar, samt tåg kommer kunna köra i båda riktningar. Dessutom kommer den vara öppen dygnet runt då den är skyddade från både vind och skiftande väderförhållanden.

Projektet leds av Femern, ett hundra procent danskt statligt ägt företag som under 2009 fick uppdraget av transportministern att sköta förberedelser, undersökningar och planering av Fehmarnbelt. Själva konstruktionen av tunneln påbörjades dock inte förrän under 2020 på grund av klagomål från tyska organisationer.

Europas största infrastrukturprojekt

När Fehmarnbelt är färdig, vilket förväntas bli under 2029, kommer den att bli 18 kilometer lång och vara världens längsta nedgrävda tunnel. Den kommer att koppla Skandinavien med Centralaeuropa, vilket gör den till en av Europas största infrastrukturprojekt. 

Mer specifikt så kommer tunneln koppla Lolland i Danmark med Puttgarden i Tyskland, och även minska restid mellan Sverige och Danmark via Öresundsbron. Restiden genom tunneln kommer endast ta runt sju minuter med tåg och tio minuter med bil. 

Bidrar till fler miljövänliga alternativ

På den officiella hemsidan för Fehmarnbelt står det tydligt att ett av tunnelns främsta syften är att bidra till grönare transport inom Europa. Detta genom att både minska restid via tåg, samt skapa kortare transportsträckor. Vidare kommer då detta kunna ersätta flygresor, samt minska utsläpp för alla resor med bil, buss och lastbil.

För att via på ett exempel, så tar en tågresa idag mellan Köpenhamn och Hamburg runt 4,5 timmar. När tunneln är färdigbyggd kommer samma resa endast ta runt 2,5 timmar. För många resenärer är flyg idag ett vanligt alternativ för den sträckan, men när tunneln är färdig kommer den förkortade restiden innebära att tågresor kan bli lika lockande.

En fördröjd process

Projektet påbörjade redan 2008, då Tyskland och Danmark skrev under ett avtal för att påbörja konstruktionen av tunneln. I början var planen att tunneln skulle bli färdig redan under 2020, men projektet fick förseningar efter en lång serie klagomål från tyska organisationer, rapporterar CNN

Klagomålen från tyska organisationer kom både från färjeföretag, miljögrupper, och lokala kommuner, och berörde både frågor kring orättvis konkurrens samt oro kring miljö- och ljudrelaterade frågor. Det var inte förrän i November 2020 som den tyska federala domstolen avvisade klagomålen, och projektet kunde fortsätta. Dock med fortsätt hänsyn och tillsyn över hur byggnadsprojektet påverkar den närliggande miljön.

Tunnelns delar byggs

För tillfället grävs diket upp som ska hålla tunneln, samtidigt som man konstruerar fabriken som ska bygga tunnelns alla delar. Den behöver kunna producera delar som är 217 meter långa, 42 meter breda, och 9 meter höga. Fabriken kommer då bli världens största fabrik för betongproduktion. Varje del kommer därefter placeras 40 meter under vattenytan och placeringen av alla sektioner beräknas ta ungefär 3 år. Under den tiden förväntas projektet skapa tusentals med nya anställningsmöjligheter.

Fehmarnbelt är med andra ord ett spännande projekt som länge blivit fördröjt, men som nu äntligen är igång. Förhoppningsvis kommer tunneln att bidra till minskade utsläpp genom att fler väljer att tåg framför flyg, förenkla livet för alla pendlare, samt öka internationella möten och relationer.

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *