Innovation, News, Technology

Världens största kamera med siktet mot rymden

" "

Kristina Bate Holmberg, Journalist
@uxconnections

Stjärnorna är närmare än någonsin. Minsta lilla gruskorn på månen kommer att kunna fotograferas med den snart färdigbyggda kameran. Alla komponenter för världens största digitalkamera är redo, snart ihopsatta och skickas i vår till sitt nya hem – Vera C. Rubin-observatoriet. 

Kameran kopplas samman med ett spegelteleskop

Vera C. Rubin-observatoriet byggs just nu på dryga 2 600 meters höjd på berget Cerro Pachón i Chile och ligger runt 100 kilometer från La Serena. Observatoriet är namngett efter Vera Rubin, en amerikansk astronom som banade väg för upptäckter om galaxrotationshastigheter. Där kommer ett 8,4-meter högt spegelteleskop på plats att kopplas samman med tre ytterligare komponenter. Först och främst, den snart färdigbyggda kameran som ger bilder med hela 3200 megapixel, ett automatiserat databehandlingssystem och en onlineplattform.

Tanken med Vera C. Rubin-observatoriet, dess teleskop och kamera är att fokusera och främja i huvudsak fyra områden. Det första behandlar mörk materia och om att få en djupare förståelse för detta relativt okända. Området nummer två är att katalogisera solsystemet. Det tredje handlar om att observera förändringar på himlen. Slutligen, det sista området berör Vintergatan, dess struktur och formation. Därtill ska man hålla uppsikt efter hotande asteroider och exploderande stjärnor. I dagsläget uppskattas att digitalkameran kommer att generera omkring sex miljoner gigabyte data årligen.

" "

Montering är snart i mål

För att kunna göra detta är den snart färdigmonterade kameran helt essentiell. Det har tagit närmare bestämt sju år att färdigställa den. 2015 gav USA:s energidepartement tummen upp till Stanford University att påbörja bygget av systemkameran. Universitets SLAC National Accelerator Laboratory har under året lyckats sätta ihop alla mekaniska komponenter. Vad som kvarstår är att även montera ett kylsystem. Detta kommer dock att göras först efter det att kameran har fraktats till Chile och monterats på observatoriet. 

Imponerande mått och kapacitet

Kameran är verkligen stor. Med en vikt på över tre ton, en diameter på 1,57 meter och storlek som en vanlig bil tar den rejält med plats. Ja, så stor plats som världens hittills största kamera tar. Men vad gör väl det när man har en kamera som sammanlagt har 189 CCD-sensorer på runt 16 millimeter? Sensorerna omvandlar det infallande ljuset till elektricitet som sedan översätts till en bild med 3200 megapixel. Det höga pixelantalet gör de möjligt att från jorden observera dammpartiklar på månen. Även teleskopet är maffigt. Som ovan nämnt är det 8,4 meter högt och spegeln har en diameter på 8,4 meter. Tillsammans kommer väldigt mycket ny forskning inom rymdområdet att möjliggöras.

Kameran kommer att automatiskt fota, med 15-sekunders exponeringar, en area med storleken av 40 fullmånar. Samma area av himlen beräknas kameran återvända till ungefär var tredje natt (tack vare jordens rotation runt solen). Detta kommer att resultera i många hundratals exponeringar på en tioårsperiod vilket är otroligt värdefullt för rymdforskningen. All data som samlas in kommer även att bearbetas i realtid på observatoriet. Vid oroande förändringar kommer varningar att utfärdas – inom bara en minut från det att avvikelsen observerats!  

 " "

Viss data kommer tillgängliggöras för alla

En viss mängd av den data som kameran samlar in kommer att vara tillgänglig för den breda allmänheten via Rubin Observatory Education and Public Outreach (EPO) webbportal. Där kommer det att finnas verktyg och aktiviteter för alla med syfte att engagera, ge möjlighet att utforska och upptäcka. Inte minst lärare, forskare och informella vetenskapscentrum. För alla amerikanska och chilenska astronomer, samt för Rubinobservatoriets bidragsgivare, kommer dock majoriteten av datan vara tillgänglig. 

”Det är ett litet steg för människan, men ett jättelikt språng för mänskligheten!” sa Neil Armstrong den 20 juli 1969, när han som den första människan satte ner sin fot på månens yta. ”Det är en liten bild för rymden, men att jättelikt fotoalbum för mänskligheten!” passar kanske bättre när vi pratar om världens största kamera. 

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *