Disruptive Tech

VPN: Ett Virtuellt Privat Nätverk ger mer säkerhet

" "

Isak Tingrot, Journalist
@uxconnections

Att läsa någon annans post är fult, det fick vi lära oss som barn. Samma princip gäller för digital kommunikation och vi skyddar våra mejl och privata konversationer bakom lösenord. Tyvärr respekterar inte alla vår integritet online. Därför kan du behöva se över hur du skyddar dig, dina identitetsuppgifter och din data från oönskade intrång. Ett första steg kan vara att skaffa ett VPN – ett virtuellt privat nätverk.

Vad är ett VPN?

VPN är en förkortning av de tre orden virtuellt privat nätverk. Det är en tjänst som används för att skydda en internetanslutning och den data som förs över mellan dig och servern du ansluter till. Skyddet upprättas genom användning av kryptografi och kryptering som gör det snudd på omöjligt för utomstående att läsa kommunikationen. Du kan föreställa dig att informationen skickas genom en tunnel där ingen oinbjuden kan se innehållet.

Det virtuella privata nätverket skyddar dig på två sätt. Som vi precis nämnde så krypteras trafiken på det virtuella nätverket och därmed begränsas möjligheterna för oinbjudna att ta del av den. Dessutom kan du använda en VPN för att dölja din sanna IP-adress och motverka att din data lagras.

Så fungerar ett virtuellt privat nätverk

Ett virtuellt privat nätverk skapar en säker och pålitlig kommunikationskanal mellan två lokala nätverk, även kallat LAN. För att olika lokala nätverk ska kunna skicka information sinsemellan måste de använda publika nät. På de publika näten är informationen som utbyts sårbar och det är då ett VPN kan göra skillnad för din cybersäkerhet.

VPN krypterar lokal information när den skickas mellan de lokala nätverken. Den krypterade datan kan inte läsas, givet att krypteringen inte avkrypteras, vilket är en väldigt svår uppgift. Ett problem uppstår dock eftersom det publika nätverket behöver veta vilken IP-adress som är mottagare respektive avsändare av kommunikationen. IP-adresserna används för att skicka informationen från avsändaren till rätt mottagare.

Som tidigare nämnt döljer VPN din verkliga IP-adress. Datatrafiken sänds till rätt mottagaradress genom att krypteringsapparaten lägger till sin egen, samt mottagarens, krypterade IP-adress i klartext. Därmed kringgås problemet med att IP-adressen döljs och således fungerar kommunikationen mellan de två privata nätverken på ett säkert sätt.

När den mottagande parten tar emot data kan den avkrypteras med hjälp av krypteringsnyckeln. Informationen som skickades över det virtuella nätverket blir då tillgänglig i klartext för behöriga ögon.

Alla kan använda ett VPN

För dig som inte är särskilt IT-intresserad kan det låta krångligt och främmande att använda ett virtuellt privat nätverk, men så behöver inte vara fallet. Visserligen kan den bakomliggande tekniken vara svår att begripa fullt ut. Det innebär inte att du är oförmögen att använda ett VPN för att förbättra din säkerhet. Alla kan använda ett virtuellt privat nätverk minska risken att personuppgifter och annan känslig information stjäls. Med andra ord kan alla använda internet säkert eftersom rätt verktyg finns att tillgå.

I dagsläget finns det flera olika företag som specialiserat sig på att utveckla VPN-tjänster. Dessa kostar i regel bara någon 50-lapp i månaden och det kan vara väl spenderade pengar eftersom de minskar risken att du utsätts för cyberbrott. Inte minst om du ofta är på resande fot.

Identitetsstölder på offentliga nätverk

När IT-säkerhet diskuteras är det många som säger att de inte har något att dölja. Argumentet upplevs ibland som svårt att bemöta men faktum är att det är väldigt ihåligt. Genom att försumma säkerheten riskerar du att falla offer för väldigt obehagliga händelser, inte minst identitetsstölder, något som ett virtuellt privat nätverk kan bidra till att motverka.

Visserligen rapporterade BRÅ att antalet anmälda identitetsstölder minskade med 22 procent 2021 i förhållande till 2020. Trots det menar försäkringsbolaget MySafety att 24 procent av den svenska befolkningen har utsatts för ID-kapning, vilket indikerar att risken att drabbas är fortsatt hög.

Därför kan det vara bra att använda ett VPN, inte minst när du använder offentliga nätverk. Det finns två huvudsakliga skäl till att så är fallet. Det första är att du aldrig kan vara helt säker på att det offentliga nätverket du ansluter till faktiskt är ett riktigt och ärligt nätverk.

" "

VPN ger skydd mot cyberbrottslingars nätverk

Cyberbrottslingar kan skapa egna nätverk och ge dem namn som ser både inbjudande och seriösa ut. När du ansluter dig får de illvilliga krafterna bakom dem tillgång till känslig information och de kan se din trafik. Exempelvis kan de få åtkomst till dina lösenord eller betalningsuppgifter som används om du genomför finansiella transaktioner via nätverket.

Därför ska du ta för vana att aldrig uträtta känsliga ärenden eller använda inloggningsuppgifter när du ansluter dig till nätverk i offentligheten. Det är bättre att spara exempelvis bankärenden eller online shopping tills du har tillgång till ett betrott nätverk i hemmet.

Använder du ändå offentliga nätverk är det en bra idé att skydda dig och din identitet med hjälp av ett VPN. Då krypteras den känsliga trafiken som du skickar och är oläsbar för hackare med oärliga intentioner.

Det andra sättet som du kan bli av med känsliga data på inträffar när du ansluter till ett riktigt offentligt nätverk. Eftersom både du och cyberbrottslingar har tillgång till de öppna nätverksanslutningarna kan de se den data du skickar där. Tekniken benämns som “Man-in-the-middle”. Attacker av den här typen utgjorde en tredjedel av exploateringen av känslig data 2018 enligt en rapport från SecureOps.

Summering: VPN för bättre säkerhet

När du surfar skickar du oskyddad data mellan två lokala nätverk. Genom att använda VPN krypterar du informationen och förbättrar din säkerhet online. Därmed reducerar du risken att falla offer för identitetsstölder och stärker din integritet online.

UX Connections, the UX design agency with UX/UI consultants to help your digital product succeed.

Prenumenera på bloggen
Gå med för att få det senaste inom tech och design, direkt till din inbox.

Vårt team av UX-designer skapar kundupplevelser som dina användare kommer att älska.

Följ oss på sociala medier

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *